Vinder af nyt administrations- og sundhedshus til Gribskov Kommune

15. december 2020

Et nyt samlingspunkt er på vej i Nordsjælland inspireret af istidens vandresten. Gribskov Kommune har i dag offentliggjort vinderen af det nye administrations- og sundhedshus. Vinderforslaget er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med STED By og Landskab, DEM og AB Clausen med Hoffmann som totalentreprenør.

Et levende og innovativt mødested integreret som vandresten fra istiden i en naturgrund. I dag blev vinderforslaget til Gribskov Kommunes nye administrations- og sundhedshus i Helsinge offentliggjort efter en udbudskonkurrence med tre hold.

”Vi glæder os over at bidrage til realiseringen af Gribskov Kommunes visioner om et levende hus, der bliver et nyt centrum for borgere og ansatte. Huset er designet til at harmonere med det unikke istidslandskab og invitere indenfor til liv og brug året rundt,” siger Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der står bag forslaget i samarbejde med STED By og Landskab, AB Clausen og DEM og med Hoffman i spidsen som totalentreprenør.

Et hus forankret i istidslandskabet

En central del af forslaget er integrationen i den omkringliggende natur. Med sine fire etager, grønne tage og facader i varme jordfarver er huset designet til at lægge sig harmonisk ind i landskabet blandt forhistoriske bakker, søer og skov. Bygningen er samtidig bevidst tilbagetrukket med det højeste punkt væk fra Kongegavevej og Gribskov Gymnasium

”Både kommunen og borgerne har ønsket at det nye hus bliver en naturlig del af landskabet. Vi har derfor arbejdet med bygningens skala og ladet os inspirere af områdets indlejrede vandresten. Derfor ligger huset integreret og hensynsfuldt på grunden,” siger Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter – en arkitektvirksomhed der har erfaring med at bygge på sensitive steder, bl.a. Krøyers Plads i København, og Europaskolen på Ny Carlsberg Vej.

 

Et levende hus der samler borgerservice og sundhedsforløb

Sundhedshuse skyder lige nu op i de danske kommuner som en del af en politisk vision om bl.a. at sikre mere sammenhængende sundhedsforløb lokalt. Det er også en af visionerne bag Gribskov Kommunes nye bygning, der kommer til at huse tandpleje, sundhedspleje samt hjemme- og sygepleje. Udover at samle kommunens sundhedstilbud bliver bygningen også et moderne kontor for 220 medarbejdere.

Husets hjerte er det levende borgertorv. Her favner en central gennemgående trappe hele huset i et fællesskab, hvor de kommunale funktioner er synlige. Alle arealer er koblet på torvet og samler på demokratisk vis både borgere og ansatte. Der bliver niveaufri adgang til både stuen og 1. sal, fordi huset udnytter landskabets kupering. Indefra bliver der nærkontakt til naturen og materialevalget afspejler omgivelserne, bl.a. med sten og varmt træ.

Bygningen hviler på et fremtidssikret grundkoncept af moduler, der både arkitektonisk og teknisk let kan tilpasses nye behov.

”Behov udvikler sig over tid, så når vi designer fleksibelt øger vi langtidsholdbarheden af bygningen, og dermed bygger vi grundlæggende også mere bæredygtigt,” siger Thomas West Jensen.

Det nye hus skal forventeligt DGNB-bæredygtighedscertificeres. Efter planen skal projektet stå færdigt ved udgangen af 2022.