Vilhelm Lauritzen Arkitekter leverer solidt overskud

23. marts 2021

I et 2020 præget af Covid-19 leverer Vilhelm Lauritzen Arkitekter et solidt resultat. Årsregnskabet viser et overskud på godt og vel 37 millioner kroner før skat og en omsætning på lidt over 127 millioner kroner.

Resultatet er det hidtil bedste i virksomhedens 100 år, og med en overskudsgrad på 29 procent og en soliditetsgrad på 43 procent betegner ledelsen den økonomiske udvikling og årets resultat for tilfredsstillende.

”Som 2020-resultatet viser, har vi en sund forretning, der står på et fornuftigt fundament. Vi er stolte over, at vi over en årrække er lykkes med at fastholde et højt aktivitetsniveau og samtidig levere spændende arkitektur af høj kvalitet og en stram styring af projekterne”, siger Gyrithe Saltorp, administrerende direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Året har båret præg af en pæn tilgang af nye opgaver, høj aktivitet på igangværende projekter samt udviklingsprojekter inden for bl.a. bæredygtighed og digitalisering. De områder, der har skabt den største omsætning er boliger, sundhed, kontor, infrastruktur og life science, men også på hotel, uddannelse, detail har der været aktivitet. Med en nettoomsætning der er mere end 10 procent højere end 2019 fastholder selskabet en positiv omsætningskurve gennem mange år.

”Da vi aflagde forrige regnskab havde Covid-19 netop nået Danmark. Takket være medarbejdernes enorme dedikation og fleksibilitet det sidste år har vi sammen med kunder og samarbejdspartnere formået at holde aktiviteten oppe i et marked, der på mange måder har klaret sig godt under coronakrisen,” siger Gyrithe Saltorp.

Resultatet af regnskabet kommer i kølvandet på nyheden om, at partnere og ledelse i Vilhelm Lauritzen Arkitekter har udvidet ejerkredsen med en ekstern partner – en international kapitalfond med nogle af de største tyske familieejede virksomheder i ryggen. De skal bidrage til at indfri et markant udviklingspotentiale baseret på virksomhedens stærke erfaringer med særligt komplekse byggerier, bæredygtighed og digitalisering.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter står bag nogle af Danmarks største igangværende byggerier, som bl.a. spidsen af Nordø, Kronløbsøen, Københavns Lufthavn og Nyt Hospital Nordsjælland. I december vandt virksomheden og H+ Arkitekter med Hoffmann i spidsen den nye fire årige rammeaftale med Bygningsstyrelsen og indledte i oktober et samarbejde med japanske Kengo Kuma Architects om projekteringen af Vandkulturhuset i København.

Virksomheden satser fortsat på udviklingen af mere bæredygtigt byggeri og er blandt andet arkitekter på Danmarks største rammeaftale med træbyggeri for Boligselskabet Sjælland og opfører også landets højeste seks etagers bygning i træ.