Skandinaviens største diabeteshospital slår dørene op

12. november 2021

Skandinaviens største diabeteshospital, Steno Diabetes Center Copenhagen, er indviet og klar til at understøtte behandling og forskning i verdensklasse. De nye rammer redefinerer måden, vi opfatter sundhedsarkitektur, hvor bygning og landskab er en symbiose, der inviterer til sundhed i trygge og sanselige rammer.

I onsdags fik Region Hovedstaden helt nye rammer for behandling og forebyggelse af diabetes med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Det 24.000 m2 nye diabeteshospital skal årligt rumme 11.000 børn og voksne og fungere som et forsknings-, uddannelse-, viden- og behandlingshospital for diabetes. Hospitalets fokus er at skabe en klar gennemsigtighed for husets brugere og pårørende, så de vil få en anderledes, grønnere og mere nærværende oplevelse når de med deres diabetesbehandling.

Når arkitektur understøtter sundhed
Brugerinvolvering har været en rød tråd gennem tilblivelsen af SDCC. Der har været et særligt fokus på at sikre kvalitet i oplevelsen af ankomst, vente- og fællesområder ud fra en målsætning omat konvertere ventetid til aktiv tid. Derfor er huset designet til at understøtte et naturligt flow omkring temaerne kost, motion og ny viden – i en varm og nordisk atmosfære med gulve og lamellofter udført i træ.

Bygningen og landskabet på Steno Diabetes Center Copenhagen er tæt vævet sammen og skaber en symbiose mellem inde og ude. Symbiosen bidrager til at gøre landskabet allestedsnærværende og understøtter den grundlæggende vision om en arkitektur, der sætter menneskets velvære og sundhed i centrum. SDCC er organiseret omkring fire grønne gårdhaver og en offentlig taghave, der er beliggende i bygningen og allestedsnærværende. Naturrummene tilfører bygningens indre et naturligt lysindfald, giver udsyn til himlen og til 1. sal.

Førerende inden for forskning og uddannelse
SDCC skal sætte rammerne for et førende center inden for forskning og uddannelse i diabetes samt udvikling af nye behandlingsformer for alle med diabetes herhjemme og internationalt.

”Danmark er kendt for sin diabetesbehandling i verdensklasse, men nu sætter vi barren endnu højere. Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes, vi skal være med til at finde en kur mod type 1-diabetes, vi skal gøre livet med diabetes lettere at leve for den enkelte og øge livslængden. Det er fire af de meget ambitiøse mål, vi har for SDCC”, siger SDCCs direktør, Allan Flyvbjerg.

Det nye SDCC er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Mikkelsen Arkitekter, med STED By- og landskab som landskabsarkitekter, og COWI som totalrådgiver på projektet.

Fotos: Rasmus Hjortshøj/Coast Studio