Redmolen Spidsen godkendt af Københavns kommune

26. juni 2017

Københavns Borgerrepræsentation har godkendt PFA’s ikoniske kontorbygning på spidsen af Redmolen.

Visionen er at skabe et byggeri, som signalerer åbenhed, robusthed og dynamik og et helt nyt og fantastisk sted i byen, hvor bylivet kan udspille sig året rundt i stærk sammenhæng med de kommende beboere og arbejdspladser, som skal etableres på Redmolen.

Bygningen, der bliver i alt 25.000 m2 og 60 meter høj, vil fremstå som et moderne ”fyrtårn” i havnen, der markerer og viderefører havnens store skala i den kompakte, blandede by, som Nordhavnen udvikles til.

I bygningens indre etableres en frodig vinterhave med høje træer. Bygningens grønne hjerte bliver et unikt byrum, der vil rumme aktivitet året rundt, og som vil fungere som et behageligt tilflugtssted i vinterhalvåret. Stueetagens offentlige faciliteter vil skabe et livligt rum omgivet af et eventyrligt landskab.

Det bliver et af de mest synlige og markante huse i København, både i det store åbne havnerum og i det helt nære byrum. Med sin markante placering vil det påvirke omgivelserne på lang afstand og ligeledes i det lokale bykvarter. Derfor er det vigtigt, at byggeriet netop tager afsæt i disse to helt afgørende parameter – det åbne og det nære.

Bygningen vil markere sig fra vandsiden som et nyt fikspunkt i horisonten – det nyeste tillæg til serien af bebyggelser langs havnefronten, der skal signalere en inviterende og åben by.

Læs mere:

Redmolen Spidsen

×