Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC står som den mest markante indgang til den nye Carlsberg By. Den er flankeret af det omkring 100 meter høje Bohrs tårn – et boligtårn, der også er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Den kørende trafik sydfra til Carlsberg Byen passerer fra Vigerslev Allé via den nye bro over togbanen og gennem ”De Gyldne Porte” mellem Bohrs Tårn og ”De Hængende Haver”. Omkring 10.000 S-togpassagerer benytter hver dag den nye Carlsberg Station og bevæger sig hen over Stationspladsen og Campuspladsen og videre ind i Carlsberg Byen.

UCC er et sammensat hele af flere huse. Den fremstår som en urban hybrid af byhuse, der åbner sig mod de nære miljøer i en række differentierede kantzoner, hvor byrummene og rummene inde i husene opnår synergieffekt af hinanden. Kantzonerne optræder på flere forskellige måder rundt om UCC. Kantzonerne har bl.a. karakter af beplantede felter, pladsdannelser, der underopdeles i intime rum, og siddepladser, der i godt vejr skaber særlige steder for ophold.

Overgangen mellem den eksisterende, fredede vestfacade på bygningen ”De Hængende Haver” og UCC er over ”De gyldne Porte” – en generøs rumlig passage beklædt med perforerede, gyldent-anodiserede aluminiumsplader i en veltilrettelagt belysning.

Fælles for hele byggeriet er at de ydre – og nogle gange også indre facader bestående af lette facadeelementer med alu-trapezplader, der stedvist er perforerede. Facaderne fremstår i forskellige nuancer og toner, som er med til at fremhæve den sammensatte bygning som en by i byen.

Husets indre hjerterum er det piranesiske atriumrum i ”Warehouse”, der forbinder UCCs horisontale og vertikale bevægelseslinjer. Her afslører bygningens stoflige betonkonstruktion sig og danner et råt bagtæppe for livet på campus.

Dagligt bruger ca. 10.000 studerende og ca. 1.000 undervisere det nye Campus. Den øvrige del af byggeriet omfatter 6.000 m² butikker, 3.000 m² erhverv og 16.000 m² boliger – heraf 88 ejerboliger i Bohrs Tårn.

Cykel- og bilparkering foregår hovedsageligt i en 19.000 m² stor toetagers kælder under hele Byggeafsnit 8.

Det samlede byggeri overholder Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 2015.

Professionshøjskolen UCC er blevet til gennem en proceskonkurrence udskrevet af Carlsberg Byen i 2011 om Stationsområdet og Byggeafsnit 8 – vundet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, COBE, NORD Architects og Effekt.

Bygherre
Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Samarbejde
Christensen & Co Arkitekter,
COBE, NORD Architects og Effekt, NIRAS A/S, Masu Planning Aps og WAW,
Beliggenhed
Humletorvet 3, 1799 København V
Areal
57.000 m²
Status
Realiseret i 2016
×