Tuborg Syd

Tuborg Syd er den maritime bydel mellem Strandvejen, Tuborg Boulevard og Dessaus Boulevard.

Bydelen er disponeret med et funktionslag af boliger, blandet erhverv, shopping, en folkeskole og en sejlklub. Fordelingen er sådan lagt ud, at erhverv ligger placeret ind mod Strandvejen – boliger ligger ud mod vandet og udsigten til Øresund.

Infrastrukturelt er Tuborg Syd koblet op på Strandvejen og de øst- vestgående gader, der løber inde fra villakvarteret omkring Svanemøllevej. Vejene leder i retning mod Øresund – efter samme princip som villavejene i det omgivende Hellerup.

Som et samlende element deles bydelen af en bred kanal. Grebet kendes fra Christianshavn – den 400 år ældre havnebydel, der også er opført på et opfyldt areal.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har formgivet masterplanen og har projekteret veje, pladser, haver samt første etape af kanalen med tilhørende landanlæg og lystbådehavnen. Ligeledes har tegnestuen løbende tegnet forskellige bygninger i Tuborg Syd.

Tuborg Syd har en langt større bygningsskala end de omgivende villakvarterer og etagehusene på Strandvejen i Hellerup. Bydelen er skalamæssigt en fortsættelse af erhvervskvarteret omkring Tuborg Boulevard, men modsat dennes nyrationalistiske karrébebyggelser opløses byggefelterne i Tuborg Syd i modernistiske punkt- og længehuse. En synligt tegn på at bydelen er en selvstændig, nyopført bydel i forlængelse af Hellerup.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt i samarbejde med rådgivende ingeniører COWI A/S førstepræmie i konkurrencen om området ved Tuborg Syd Hellerup.

Konkurrencen, der var udskrevet af Carlsberg og Gentofte kommune, omfatter en helt ny bydel med mulighed for op til 210.000 m2 byggeri.

Bygherre
Carlsberg A/S
Samarbejde
COWI A/S
Beliggenhed
Tuborg Syd, Hellerup
Areal
222.200 m2
Status
Realiseret 2002
×