Trekroner Skole er resultatet af en arkitektkonkurrence udskrevet af Undervisningsministeriet om fremtidens skoler. Skolen er opført på bar mark, og betjener et nyere boligområde i Trekroner ved Roskilde. Bygherre og arkitekt har på mange måder renset tavlen og startet forfra. Trekroner Skole udspringer af nye undervisningsmetoder og utraditionelle rumlige løsninger. Gangarealer er f.eks. ikke-eksisterende – i stedet for er disse arealer inddraget i undervisningslokalerne, der er udlagt som store højloftede, gennemlyste projektrum – ”hjemmearealer”.

Skolen ligger i et kuperet landskab med fire omkransende længer med projektrum til klasseundervisning. I midten af skolen er alle de andre undervisningsrum lagt ind. Skolekøkkenet, værkstedet, SFO, den store og den lille aula, boldbaner og meget andet. På den måde gøres landskabet og årstidernes skiften til en integreret del af pædagogikken. Børnene oplever at gå fra hjemmearealet til et af de specialiserede lokaler i midten af skoleanlægget. Der opstår en naturlig integration blandt eleverne og et kendskab til hele skolen og naturen, den ligger i.

Bygherre
Roskilde Kommune
Samarbejde
Knudsen & Sørensen, Stig L. Anderson
Beliggenhed
Trekroner Allé, Roskilde
Areal
12.000 m²
Status
Realiseret i 2005, løbende udbygget senest i 2017
Status
Jacob Jørgen Jacobsen og hustrus byggepræmielegat

På mange måder er Trekroner ”den lille skole i den store skole” – også selvom den i 2017 er vokset til fire spor. De yngre elever skal også føle sig hjemme, og deres hjemmearealer er disponeret i en etage, hvor der altid er direkte kontakt til uderummene og legen udenfor. Længerne med de små klassetrin er lagt væk fra de større klassetrin. Terrænet falder en hel etage, og for de store klasser er der bygget i to etager, da de langt bedre kan administrere at gå på trapper.

Kundskabens have ligger sammen med de andre pædagogiske rum i midten af anlægget. Haven er et 1:1-laboratorie for en række praktiske fag. ”Kundskabens have er tænkt som en del af indlæringen i f.eks. naturfag, også i hjemmekundskab – vi har lavet en urtehave, en køkkenhave, og der er frugttræer, så børnene kan opleve årstidernes skiften og selv høste maden. Jeg husker fra min egen skoletid, hvor dræbende kedsommeligt det var at sidde i de små gårde, der var helt asfalteret”, siger Torsten Stephensen, partner hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Med sine lyse teglmure står Trekroner Skole som et afbalanceret, lyst og monolitisk bygningsanlæg i det grønne landskab. I arkitekturen er der integreret ventilationsskorstene, der sammen med riste i ankelhøjde lader bygningerne trække frisk luft ind uden mekanisk styring og lukkede vinduer.

Alle udvidelser er foretaget af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

×