Vilhelm Lauritzen terminalen, foto af Rune Buch
Fotograf: Rune Buch

Vilhelm Lauritzen Terminal

Vilhelm Lauritzen Terminalen, der blev til på baggrund af en 1. præmie fra 1936, er opbygget i en sammenhængende komposition af rumdannende volumener og udspændte flader. Der er en tydelig inspiration fra Le Corbusier og den tidlige modernismes optagethed af det antikke græske rum. Terminalen er fra en tid hvor lufthavnsbyggeri som typologi, endnu ikke var fuldt udviklet.

Med indgang og landtrafik langs den ene side af en længebygning og udgang og ”luftside” langs den anden danner den forbillede for mange nutidige lufthavnsbygninger.

Indgangen og udgangen mod landingsbanerne ligger i terminalens tredjedels punkt, der giver tyngde i trafikhallens mest hektiske ende. Den udkragede betonbaldakin ved indgangen danner en festlig velkomsthilsen. Passagererne ledes logisk igennem check in og ud under standpladsens halvtag med udsigt til landingsbanerne og de ventende fly.

Fotograf: Rune Buch, Yellows
Bygherre
Københavns Lufthavn
Beliggenhed
Vilhelm Lauritzens Alle 1, 2770 Kastrup, Danmark
Areal
4.000 m²
Status
Realiseret i 1939
Priser
2001: Diplom for Hovedstadens forskønnelse
2002: MIPIM "Refurbished Office Buildings"
2003: Europa Nostras hædersmedalje for bevarelse af den europæiske kulturarv

Trappen, der leder den rejsende op på 1. salens lette balkongang, er venligt drejet nogle få grader ud i trafikhallen. Den svage drejning understreger at trappen, som de andre volumener i trafikhallen, er stillet let ind – som møbler.

På samme måde er restaurantens dobbeltbølgede facade-figur et element der hyppigt optræder i Lauritzens arkitektur og hos andre samtidige arkitekter. Den kan opfattes som et lån fra kubistiske malere som Picasso og Braque, i hvis billeder der ofte figurerer guitarkonturer.

Hallen er overdækket af et bølgeloft i jernbeton. Bølgeloftet har en stor robusthed på trods af sin tykkelse på kun 12 cm. Oplevet fra hallen bidrager loftet med en lethed, som var det et klæde, der er ved at blæse væk i Amagers vind.

Fotograf: Rune Buch, Yellows

Lufthavnsterminalen opleves både med hænderne, øjnene og ørene, men den er ikke en kostbar bygning som Radiohuset. Den er udført i billigere mere industrielle materialer. Trappegelænderet i messing og beklædningen ved indgangene i grønlandsk marmor er fikspunkter, der står som undtagelser. Flere af væggene er beklædt med Junkers bøgeparket. Celotexpladerne i loftet giver en stoflig kontrast til de lyse vægge, og akustikken opleves dæmpet uden at den er død.

Terminalbygningen opnåede fredning i 1998 og en nat i september 1999 blev hele bygningen flyttet på sammenkoblede blokvogne 3,8 km over forpladsen og startbanerne til sin nuværende placering. Vilhelm Lauritzen Arkitekter ydede arkitektbistand i forbindelse med renoveringen, restaureringen og genskabelsen af den oprindelig bygning. I dag benyttes terminalen bl.a. til modtagelse af særlige gæster i lufthavnen som f.eks. statsoverhoveder.

I 2001 blev Terminalen tildelt diplom for Hovedstadens forskønnelse. I 2003 tildeltes Europa Nostras hædersmedalje for bevarelse af den europæiske kulturarv.

Vilhelm Lauritzen Terminalen af Rune Buch
Fotograf: Rune Buch, Yellow
Vilhelm Lauritzen Terminal, Af Rune Buch
Fotograf: Rune Buch, Yellow
×