Pakhus 48

Vilhelm Lauritzen Arkitekter bor i det ombyggede Pakhus 48 i Københavns Nordhavn. Pakhuset, der oprindeligt blev opført til Det Østasiatiske Kompagni, er opført i røde mursten og efterfølgende ombygget. Bygningen karakteriseres af flere stilepoker og brugsbehov, hvilket udgør en del af charmen i det gamle Nordhavn.

Tegnestuens lokaler er beliggende på 1. sal, med direkte udsyn til kajen, Kronløbsbassinet og indsejlingen til Københavns Havn.

Lokalet er transformeret fra et 1800 m2 stort, åbent lagerlokale, med synlige installationer og små, højt placerede vinduesåbninger til et tidssvarende, lyst og funktionelt kontorlandskab.

Mod nord, vest og syd er der etableret nye vinduer i nye murhuller på den samme måde som i den resterende del af Pakhus 48.

Lagerlokalets indvendige kvaliteter er bevaret i sin rå form. Det eksisterende granit-terrazzogulv er slebet.

Murstensvæggene og betonsøjlerne er malet hvide og fremstår med synlige ujævnheder. De eksisterende karakteristiske ståldøre er bevaret og malet mørkegrå.

 

Bygherre
By og Havn I/S
Samarbejde
Alectia A/S
Beliggenhed
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1.tv, Nordhavn
Areal
1800 m²
Status
Realiseret i 2014

I det midterste område i lokalet med mindst dagslys, er der etableret en funktionskerne, der optager tegnestuens funktioner og danner to adskilte kontorområder. I funktionskernen findes lyse mødelokaler og modelværksted med glasvægge ud mod kontorområdet. I det langsgående gangareal inde i funktionskernen er tegnestuens materialebibliotek synligt disponeret på hylder. Derudover rummer funktionskernen arkiv, printerrum, serverrum, garderobe og toiletter.

Funktionskernen fremstår med en gylden glød og er beklædt med perforerede krydsfinerplader med lyddug bag ved for akustikregulering. Væggene i mødelokalerne og modelværkstedet er beklædt med en glat krydsfiner med indbyggede opslagstavler i kork.

Kantine og anretterkøkken er placeret i forlængelse af funktionskernen, som en glaskasse mellem de to kontorområder. Køkkenet er udført i krydsfiner og indbygget i funktionskernen.

De eksisterende loftbjælker er spartlet og malet, og der er opsat et nyt akustikloft med indbygget dagslyssimulering.

Ventilation og elektriske føringer er samlet i en installationskasse i loftet, som er udført i hvidmalet metal.

Tegnestuen ønskede at bruge elementer fra tegnestuens historie, f.eks. er mønstret på funktionskernen hentet fra dækforkanten i Musikken hus – VEGA i København, som Vilhelm Lauritzen tegnede i 1956, og i kantinen hænger Radiohus Pendler fra 1940’erne.

Der er blevet udarbejdet et inventarprojekt til Pakhus 48, hvor det nye inventar kombineres med møbler og belysning fra de tidligere kontorlokaler. Tegneborde, gulvbokse til el, møbler i mødelokalerne samt stålreoler er nye og tilpasset tegnestuens behov. Stålreolerne i modelværkstedet, arkivet, kantinen og mellem tegnebordrækkerne er et gennemgående genkendeligt element.

Ombygningen blev udført i delt rådgivning med By&Havn I/S som projekteringsleder.

×