Symfonien

Centeret og plejeboligerne udlægges i det svagt skrånende terræn med tre krumme bygningsvoluminer i et homogent formsprog i det åbne land nord for Næstved. Disponeringen giver luft og rumligheder mellem bygningerne, der skærmer de indre haverum. Centeret er disponeret på en etage – boligerne i to med dobbelthøje rumligheder i flere af fælleszonerne. Samspillet imellem bygningerne og landskabet fjerner sig fra et institutionspræg, og henleder tankerne til en levende bygningsstruktur med rumlige kvaliteter inde såvel som ude. Den dynamiske bygningsform giver de enkelte boliger forskellige udsigts- og lysforhold og skaber lægivende intime udendørsarealer.

Det blide sydsjællandske landskab favner Symfonien med to markante, landskabelige elementer. Til den ene side danner skoven ryg til plejecenteret, og til den anden åbner engen op for udsynet og de store vidder. Ikke alle beboere er lige mobile, derfor opleves det som en stor herlighedsværdi, at det omgivende landskab er ført ind under bygningerne, og danner et tæppe af vildeng, der samler de tre volumener. Landskabsrummet mellem bygningerne er en bearbejdet, tæmmet version af den omgivende natur i form af små oplevelseshaver.

Bygherre
Næstved Kommune
Samarbejde
Søren B. Nielsen A/S, GHB, Hansen & Andersen A/S
Beliggenhed
Enggårdsvej 1, 4700 Næstved
Areal
9.014 m²
Status
Realiseret i 2009

Centerbygningen er plejecenterets ansigt udadtil. Idet man træder ind, opleves den som et lyst, favnende miljø, midt imellem beboernes egne boliger, der er placeret i de to vestlige længer, hvor i alt otte decentrale bo-afdelinger, med hver sin lille gruppe beboere, der lever i sameksistens med hinanden og resten af centeret.

Festsalen er centerbygningens centrale rum beliggende overfor værkstedsfaciliteterne og med træningslokalerne ned ad den rumlige midtergang. I alle tre bygninger er ganglinjerne disponeret sådan at de løbende brydes af nicher og små torvedannelser, der trækker dagslyset ind midt i bygningen. Bygningernes fællesrum opleves med de gode karakteristika, man kender fra selvgroede bykerner. Intime torvedannelser, kringlede gader og spontane mødesteder tegner Symfonien.

En lys, galvaniseret stålstern indrammer de tagpapbeklædte tage og gavle. Den foldede konstruktion danner en beskyttende skærm, hvor plejebygninger står inde i. På indersiden, i mellemrummet mellem skærmen og plejebygningerne, opstår der intime verandaer og overdækkede uderum, der egner sig godt til ophold – ikke mindst for gangbesværede mennesker, da overgangen mellem inde og ude er niveaufri. Uderummene er på indersiden inddækket i lyse trælister – en taktil og venlig gestus mod beboerne.

×