Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Steno Diabetes Center Copenhagen bliver Region Hovedstadens nye diabetescenter. Centret, der skal stå færdigt i 2021, vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital.

Arkitekturen kommer til at understøtte visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen som Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter, der vil kunne tilbyde patientbehandling i verdensklasse.

 

Bygherre
Region Hovedstaden
Samarbejde
Mikkelsen Arkitekter, COWI A/S, Sted
Beliggenhed
Herlev Hospital
Areal
18.200 m2
Status
Realiseret i 2021

Sundhedsfremmende arkitektur

Når man træder ind i SDCC, er det som at træde ind i et stort landskab – bygningen og landskabet er både ude og inde vævet tæt sammen og skaber en stimulerende helhed. I denne symbiose mellem landskab og bygning skabes en sundhedsfremmende arkitektur, der indbyder til bevægelse. Det er arkitekturens enkle karakter og samhørigheden med naturen, der gør det til et helt specielt sted.

 

Solrig velkomst

Hovedindgangen er etableret mod syd for at skabe de bedste forudsætninger for en lys og solrig velkomst. Når man ankommer, bliver man budt velkommen af et frodigt, bølget landskab, der leder én indenfor. Arealet er udformet med det sigte at pirre nysgerrigheden – allerede ved det første møde skal brugere og besøgende føle sig velkomne og få lyst til at gå på opdagelse. In situ-støbte betonbelægninger skaber en smuk dørmåtte til huset, mens en stor trappe inviterer op til tagets bevægelseslandskab.

Fælles- og behandlingsområder placeres i stueplan omkring seks gårdhaver, og forsknings- og personaleområder placeres på første sal. Med denne organisering skabes en nem og overskuelig sammenhæng mellem ankomsten og de primære patient områder samt en højere grad af ro og privathed i forbindelse med forskningsstuerne og personaleområdet.

Fællesområde med aktiviteter

Fællesområdet indrettes for både patienter, pårørende og personale. Områdets aktiviteter organiseres omkring mindre lokale torve, der hver danner rammen om centrets centrale temaer: kost, motion, og ny viden.

Her placeres også særlige rum, der knytter sig til disse temaer. Eks. foodlab og café ved ”kosttorvet”, bibliotek og udstilling ved ”videnstorvet”, og motions- og træningsrum med omklædning ved ”motionstorvet” og værksteder ved ”udstillingstorvet”. Der finder man også søgestationer, komfortable opholdsnicher og dedikerede børneområder placeret nær hovedindgangen.

Fællesområderne bliver holdt i en genkendelig nordisk atmosfære. Gulve og lamellofter udføres i træ, der rummer store stoflige kvaliteter, og overalt fornemmes naturen som et helt centralt element i bygningens karakter. Årstidernes skiften vil skabe en smuk variation i løbet af året. Om vinteren vil sneen skabe kontrast til bygningens varme indre. Og om sommeren vil beplantningens skiftende farvespil give bygningen et oplevelsesrigt og forskelligartet indre.

Rolige og fleksible patientarealer

Via gårdhaverne skabes en flydende overgang fra fællesområdets torve og til de enkelte behandlingsområder, der organiseres omkring dedikerede behandlingshaver. Haverne tilfører her området en større grad af ro og privatliv. I bygningens periferi placeres de enkelte konsultationsrum afbrudt af mindre opholdsområder.

Forskningsområdets patientstuer og laboratorier placeres på første sal med direkte kobling til stueplanet via de åbne trapper placeret på udstillingstorvet. Forskningstuerne indrettes i varierende størrelse fra 1-4 sengepladser, og mellem stuerne etableres enkelte steder rum til ophold og samvær med pårørende. Disse rum dimensioneres således, at de nemt vil kunne omdannes til yderligere et antal forskningsstuer.

Alsidigt personaleområde

Adgangen til personaleområdet sker primært via de åbne trapper fra fællesområdets fire torve. Her ankommer man til de åbne sociale zoner på første sal, som i det daglige kan benyttes til uformelle møder, socialt samvær og personalesamlinger. Herfra er der nem adgang til de primære kontorområder, der indrettes som en kombination af rum til ro og fordybelse langs bygningens ydre facade, og åbne områder til kontorer, gruppearbejde og uformelle møder, omkring det centrale landskabsrum.

×