Søterrasserne

Søterrasserne er beliggende i Søborg. Boligerne ligger som fire nord-sydgående boligblokke, på kanten af søbredden. De fire boligblokke er nænsomt forankret i landskabet.

Bygherre
Sjælsø Gruppen A/S
Samarbejde
OBH, Schønherr A/S
Beliggenhed
Gyngemosen, Søborg
Areal
17.000 m²
Status
Realiseret i 2009

Byrum og boliger

Mellem boligerne er der levende naturhaver med en rig vegetation. Her skabes passager og stiforbindelser på tværs af blokkene, som giver adgang til husene både fra syd og nord. Med god plads mellem hver boligstang, er der skabt grundlag for en bebyggelse med uderum, hvor dagslys er højt prioriteret.

Boligerne

I stueetagen er der anlagt private haver med direkte adgang fra lejlighederne. Haverne understøttes af bøgehække, der optimerer muligheden for udendørs ophold med udsyn til den smukke, grønne fælleshave.

Mod den primære ankomstside er stueetagen hævet en meter over terræn for at sikre størst mulig privathed.

Boligerne fremstår med centrale kerner. Omkring denne er værelser og et stort opholdsareal, der orienteres mod syd, placeret. I forbindelse med kernen kan der skabes forskellige rumligheder via to skydelementer.

Mod syd forsynes hver bolig med en altan, der spænder over hele stuens længde.

Materialitet

Hvidpudsede facader danner grundstrukturen i boliglængerne. Rammer med altaner er med til at udtrykke boligernes vertikalitet. Rammerne fremstår i stål med partier i træ, der er med til at give et varmt og imødekommende udtryk til bebyggelsen.

×