Søborg Huse

Søborg Huse er en boligbebyggelse i Gyngemosen. Bygningernes komposition består af en række boligstænger, der er optimeret i forhold til dagslys og grundens geometri. Bygningskroppene signalerer enkelhed og underordnes den generelle bygningsstruktur i området.

Bygherre
Mørkhøj Projektudvikling A/S
Samarbejde
Moe & Brødsgaard A/S, V8 Construction A/S
Beliggenhed
Gyngemose Parkvej, 2860 Søborg
Areal
20.000 m²
Status
Realiseret i 2014

 Boliger og byrum

Bebyggelsen består af i alt 212 boliger, fordelt på 2 etaper. De fem boligblokke i varierede højder på 4-7 etager er placeret i en grøn have, der danner rammen for boligerne.

Mellem boligstængerne er der grønne lommer, der anvendes til ophold og enkelte steder parkering. Mod syd ligger haven som en tryg grøn zone.

Der er lagt vægt på, at boligerne har særlige boligkvaliteter, med god plads til en varieret indretning. I stueplan er der private haver, der vender mod vest.

Boligerne har centrale trappe- og installationskerner og optimal udnyttelse af dagslyset. Boligerne er disponeret med rummelige værelser og et stort opholdsareal orienteret mod vest.

Materialitet

Bygningen fremstår med facader i sorte tegl, afbrudt af lyse vinduespartier. Som et gennemgående tema løber et horisontalt spor, som et u-profil. Arkitektonisk er profileringen med til at skabe dynamik og nedskalere bygningen. I linje med profilet er altanerne placeret, så de fremstår lyse og lette. Altanerne er indrammet af læ-givende afskærmninger.

Materialemæssigt henter bygningen sin materialitet fra den eksisterende kontorbygning, der ligger centralt i bebyggelsen.

×