Skovhuset

Plejecenteret Skovhuset er placeret i den østlige del af Hillerød – direkte op til et skovområde, der grænser op til Hillerød Hegn. Modsat skoven møder plejecenteret almene boliger, hvor den bymæssige samhørighed opstår.

Konceptet tager således udgangspunkt i mødet med naturen og byen, som også er med til at forme beboernes hverdag. Plejecenteret åbner sig mod omgivelserne og inddrager de omkringliggende aktiviteter.

Bygherre
Lejerbo
Samarbejde
Tegnestuen Møllen, EKJ Rådgivende Ingeniører, NCC, Peter Holst
Beliggenhed
Centervænget 43-45, 3400 Hillerød
Areal
9.000 m²
Status
Realiseret i 2013

Byrum og boliger

Centeret og de 104 plejeboliger er etableret som et hierarki af 2-4 etagers bygningsvoluminer, der forholder sig til skoven og den centrale skovsø. Mod syd fremstår centeret som en mere stram bygning, der markant grænser op til den lokale plads. Den sydvendte byplads er udlagt som en aktivitetszone, hvor plejecenterets beboere mødes med beboerne fra det øvrige lokalsamfund.

Aktivitets- og træningscenter er placeret i stueetagen som en transparent zone, så brugerne dels har udsigt til bypladsen, dels til skoven og søen.

Bygningerne er udformet med markante tilbagetrækninger i relation til den menneskelige skala og for at etablere uformelle lægivende arealer. Bygningerne omkranses af et mangfoldigt stisystem, der indgår i en del af beboernes fysiske træning. Den fligede bygningskomposition opdeler grunden i mindre intime tematiserede haver, der giver beboerne referencer til deres oprindelige hjem.

Boligerne er udlagt i mindre grupper, der er placeret centralt omkring de lokale gennemlyste fællesarealer. Gangzoner er generøst udlagt, så mindre opholdsarealer opstår. Alle med kig til haverne, skoven eller forpladsen.

Boligerne er designet ud fra ønsket om at skabe den største fornemmelse af hjemlighed. Store altaner og vinduespartier skaber god kontakt til udearealerne, hvad enten man er sengeliggende eller bevægelseshæmmet. Altaner ved de fælles opholdszoner og i boligerne er trukket tilbage i forhold til facaden for at skabe læ og privathed.

Materialitet

Det har været højt prioriteret at skabe et samspil mellem skoven og områdets eksisterende boligbebyggelse. Bygningerne fremstår arkitektonisk selvstændigt og markant i rammer af gule hårdtbrændte teglsten, hvor bygningsvoluminerne er fastlåst af det skrånende terræn. I de store rammer er indsat en komposition af zinkelementer og galvaniserede altaner, der skaber en forfinet materialitet, hvor beboerne møder bygningen.

Bæredygtighed

Plejecenteret er udført efter energikrav 2015. Bygningerne er udført med sedumtage, der sikrer generel forbedring af mikroklimaet. Integrerede solceller på de flade tage forsyner bygningernes offentlige arealer med kunstlys i aften- og nattetimerne.

×