Rønnebærhus

Rønnebærhus er et aktivitetscenter beliggende på Rønnebærvej centralt i Holte.

Som en rektangulær bygningskrop i tre plan optager aktivitetscenteret det faldende terræn. De horisontale bygningsforskydninger skaber terrasser og opholdsarealer mod syd og vest. Bygningskompositionen udtrykker samtidigt sin funktion ved at give plads til flere aktiviteter på de respektive etager.

Bygherre
Rudersdal Kommune
Samarbejde
Brandt Landskab, NIRAS A/S, HHM A/S
Beliggenhed
Rønnebærvej, 2840 Holte
Areal
1.600 m²
Status
Realiseret i 2012

Bygningsfunktioner

Rønnebærhus er et kombineret aktivitetscenter og daghjem. Begge aktiviteter er lokaliseret inden for samme hus. Der er rumligt flere fælles arealer og en stor grad af fleksibel udnyttelse af lokalerne.

Bygningen understøtter de ældrepolitiske værdier om valgmuligheder og kontinuitet i de ældres hverdag.

Bygningens rum fordeles over indgangsaksen. Her skabes et dobbelthøjt rum med stor overskuelighed. Mod syd ligger en stor café og foredragsrum, og mod nord ligger administrative rum. Centralt i Rønnebærhus ligger et langsgående atrium. Herfra skabes overskuelighed i huset.

På 1. salen ligger en lang række af kreative tilbud. Foto, syning, madlavning og gymnastik.

Bygningen er tænkt i lyse rum med velovervejede lysindtag, der giver brugene optimale betingelser for udfoldelse.

Uderum og ophold

Mod vest ligger en hyggelig have i grønne omgivelser. Haven giver brugerne mulighed for ophold om eftermiddagen.

Bygningen forskydes mod syd på 1. Salen, hvor der ligger en stor overdækket terrasse. Her kan de ældre nyde dagen i det fri. Mod Rønnebærvej understøttes bygningen af en langsgående mur, der værner mod trafik og skaber læ for brugerne.

Materialitet

Facaderne fremstå med lys puds i kombination af en let grå puds. Arkitektonisk aflæses bygningen som elementer i forskellige nuancer, der skydes sammen i tre plan.

×