Regimentsparken

Regimentsparken er en del af det campuslignende bykvarter, der er vokset op på den tidligere Farum Kasernes grund. Bebyggelsen har de kvaliteter, man kender fra engelske rækkehusbebyggelser med små spring i facaderne og en mangfoldighed af rumlige kvaliteter, der kommer til live i samspillet med det smukke parkområde, der udgør den skovomkransede bydel.

Bygningerne retter sig ind i det eksisterende vejudlæg på det tidligere kaserneområde – med fronten ud til intime gaderum. Bygningernes bagside orienterer sig mod grønne kiler, der lader landskabet passere imellem bygningerne. Karakteristisk for bebyggelsesplanen er, at den opdeles i mindre enheder med forskellige boligtyper, der indskriver sig i den overordnede helhedsplan for området. De respektive tæt-lav boligområder opleves som intime enklaver med rækker af bygninger i et nært slægtskab.

Et kig ned ad de smalle veje afslører alsidige facadekompositioner med afskærmede gårdrum. Fælles for boligerne er, at stue og ophold med køkken ligger placeret i stueplanet, så der opnås den størst mulige udnyttelse af sammenhængen mellem boligens terrasser og det overordnede parkrum.

Gadebilledet er præget af facaderne, som fremstår lyse i hvidt puds med partier i træ, der nu er gråpatinerede. Der er lagt vægt på enkelthed og venlige overflader. Materialer og sammenskæringer afspejler boligernes indre organisering. Boligerne fremstår i en homogen sammenhæng, der viser sig i proportioneringen og materialiteten.

Arkitekturen fastholder boligerne i en menneskelig skala, der favner boligen som en tryg ramme med gode indre rumligheder i tæt samspil med de ydre kvaliteter, som området byder på.

Bygherre
ArkitektGruppen A/S
Samarbejde
Skude & Jacobsen A/S, Jeppe Aagaard Andersen
Beliggenhed
Regimentsvej, 3520 Farum
Areal
12.500 m²

Status
Realiseret 2006
Priser
2008: MIPIM Award "Future Projects"
×