Punkthusene

Tuborg Syd er kendetegnet som en modernistisk bydel mod Øresund underopdelt af kanaler og havnerum. Overordnet er Tuborg Syds materiale- og farvepallet holdt i lyse toner – som en hvid by mod havet.

Punkthusene, tre markante, syv etager høje kontorbygninger langs Dessaus Boulevard, står solitært i Tuborg Syds blandede bebyggelser som tre søskende i et tydeligt slægtskab med hinanden. Bygningerne er de eneste ”små” bygninger i området og er tiltænkt mindre virksomheder med mulighed for at have deres egen bygning.

Punkthusene lægger sig ind i bydelens overordnede dynamiske ramme. Overalt i Tuborg Syd åbner rummene mellem bygningerne sig, for at øjet kan søge ud mod Øresund – mod horisonten. Punkthusenes hjørner er affasede, og de enkelte bygningers base og penthouse er modelleret, så bygningerne fremstår dynamiske i deres arkitektur.

Bygningerne er opbygget omkring en central kerne, og med kun fire søjler i kontorarealerne, er der stor fleksibilitet i indretningen og muligheder for at lave mindre gennembrydninger mellem etagerne. Det konstruktive princip har også skabt grundlaget for facadeudformningen, som er friholdt for lodrette konstruktioner.

Helheden fastholdes gennem en konsekvent facadebearbejdning og materialeholdning. Den formmæssige bearbejdning af punkthusenes vinduesbrystninger danner en rytme, der – både ude og inde – skaber en særlig identitet og rumlig oplevelse. Samtidig sikrer det gennemgående vinduesbånd, at der fra alle arbejdspladser er frit udsyn og godt dagslys. Ved at skubbe penthouse-etagen ind under taget og skyde basen ud under bygningen dannes et stærkt arkitektonisk udtryk og muligheden for at etablere tagterrasser i flere niveauer.

Punkthusenes facader er beklædt med glasplader, der fremstår matte i et lyst, grønligt, opaliseret skær – en tone, der changerer som himlen og havet.

Bygningernes interiør er holdt i mørke trægulve og sortmalede kerner i kontrast mod den omgivende, lyse bydel.

Bygherre
Carlsberg Ejendomme A/S
Samarbejde
Rambøll Danmark A/S, Jakob Kamp, 1:1 Landskab
Beliggenhed
Philip Heymanns Allé 1, 2900 Hellerup
Areal
47.622 m²
Status
Realiseret i 2009
×