Pakhus 44

Nordhavnsområdet som pakhus 44 er tiltænkt, rummer spor af nyere industrihistorisk tyngde. Der er en modernistisk, strukturel poesi i stedets ældre pakhuse og kajmiljøer.

Bygherre
Nordkranen, Walls
Samarbejde
Rambøll Danmark
Beliggenhed
Nordhavn
Areal
12.135 m2
Status
Konkurrence 2017

Pakhuset som typologi

Pakhus 44 er modelleret efter pakhuset som typologi. En monolitisk, fritstående bygningskrop, med en åben stueplan, udvendige ramper og veldimensionerede portåbninger og vinduer.

Bygningen

Bygningen er disponeret med en indre gårdhave, som fremstår varm og åben med store glasskydepartier og klinkbeklædning i træ. De ydre facader varierer efter de indvendige programmer og funktionskrav. De horisontale klinktegl er med til at understrege bygningens flade og aflange geometri.

Pakhus 44 rummer boliger i forskellige typer og størrelser. Her findes to- til fireværelses lejligheder samt femværelses rækkehuse og atelier-lejligheder – alle indrettet med regulære rum.

Alle boformer har uderum i form af have eller altan. Indskudte altaner øger anvendeligheden, samt minimerer indkigsgener og skyggeeffekt for underliggende rum.

Materialer

Med udgangspunkt i pakhus-typologien er der anvendt en materialitet, der understøtter fortællingen. Pakhus 44’s indre og ydre udfærdiges i rationelle, ubehandlede materialer.

Den grålige facade-klinktegl spiller sammen med den grå beton og den sølvgrå træ på de omkringliggende promenader.

Anvendelse af træ i mange af bygningens elementer vil give bygningen varme på alle tider af døgnet.

De rå betonsøjler, som bærer de store udhæng, giver bygningen en rå industriel karakter i overensstemmelse med områdets pakhuse.

Den rå cortenstål bruges som ramme omkring vinduer, altaner, sokler og til afsluttende inddækning.

Overordnet energikoncept

Det overordnede mål er at skabe en grøn og bæredygtig bygning, der sikrer nem vedligeholdelse og et lavt energiforbrug, og de enkelte systemer er designet, så de indgår som en naturlig del af arkitekturen og det omkringliggende miljø. Der er lagt vægt på anvendelsen af gennemprøvede koncepter og materialer, der både sikrer et godt indeklima og samtidig er nemme at vedligeholde og en generel god oplevelse for brugerne.

Via optimering af de enkelte bygningsdele, komponenter og systemer søger Pakhus 44 at opnå ”Bygningsklasse 2020” ikke mindst med mindst mulig brug af solceller.

×