Novo Nordisk Fabrik

Novo Nordisk MS-FAC2 er en facilitet til produktion af insulinpenne. Fabrikken er placeret i den store masterplan for området mellem Favrholm og Trollesminde, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter har udfærdiget i samarbejde med landskabsarkitekten Jeppe Aagaard Andersen.

Anlægget har et disciplineret men stofligt udtryk, hvor et overordnet grid holder rammer i stål, mørke fyldninger i skivetegl og glaspartier sammen i en helhed.

Der er et tydeligt hierarki i den måde, facadematerialerne differentierer fabrikkens forskellige enheder og understøtter wayfinding og overskuelighed. Produktionsbygningen og lageret fremstår monolitiske, beklædt med tegl, administrationen er udformet med en mørk homogen glasbeklædning.

Byggeriet er udformet så de enkelte funktioner – produktionshal, lager, varemodtagelse og afsendelse – udtrykker sig klart og tydeligt, og sådan at de enkelte funktioner kan udvides uafhængigt af hinanden. De store rumdybder, der er nødvendige i den specialiserede produktion, er brudt ned i nøje afstemte bygningsvolumener, så det samlede anlæg opleves i pagt med landskabet og den bygningsmæssige, industrielle kontekst, det er placeret i.

Byggeriet falder naturligt ind i den Novo Nordisk campus, der løbende bliver realiseret i henhold til masterplanen og udviklingen i Novo Nordisk.

Insulinpennefabrikken er opført som et partneringprojekt med deltagelse af bygherre Novo Nordisk A/S Hillerød, ingeniørfirma Novo Nordisk Engineering A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og entreprenørfirma NCC Danmark A/S. Projektet er med succes gennemført efter retningslinjerne i ”Partnering i praksis”.

Bygherre
Novo Nordisk A/S
Samarbejde
NNE A/S, Landskab & Rum, NCC Danmark A/S
Beliggenhed
Hillerød
Areal
17.000 m²
Status
Realiseret i 2001
×