Nordø Spidsen

Nordø Spidsen står som et moderne fyrtårn i den kompakte, blandede by, som Århusgadekvarteret, og resten af Nordhavn, er godt i gang med at udvikle sig til. Bygningen forholder sig i sin skala og monumentalitet til de andre markante havnebygninger – de forskellige siloer – der allerede er ombygget til boliger, kontorer og andre formål.

Bygningens arkitektur opleves som værende enkel og velproportioneret, præget af den måde facadefladens facetterede reliefvirkning udtrykker bygningens cirkulære volumen.

Det overordnede sigte er at skabe en bygning, der udtrykker åbenhed og samtidig en robusthed mod omgivelserne. Med den rotundeformede bygningskrop, vil den aldrig fremstå som en mur på havnefronten, men derimod som et dynamisk omdrejningspunkt, uanset om Nordø Spidsen opleves fra land- eller fra vandsiden. Den vil blive et nyt mødested og pejlemærke, der generøst lader havne- og bylivet blandt københavnerne udfolde sig.

Bygningens hovedform – rotunden – er i overgangen mod havnekajen formidlet gennem den dynamiske plint, bygningen hviler af på. Plinten opbløder og åbner Nordø Spidsen mod resten af havnemiljøet. Husets udadvendte og publikumsorienterede funktioner er placeret i øjenhøjde – 360 grader ud mod Nordhavn. Den nederste del af Nordø Spidsen opleves i et skalamæssigt familieskab til Århusgades ældre havne-industribygninger – Union Kul og de andre lavere bebyggelser, man kender fra området. Plinten folder sig i gæstfrie trappe- og landskabsrum, der inviterer til ophold og nærvær. Inde i bygningen åbner plinten sig mod det generøse atrium- og landskabsrum, der danner omdrejningspunkt for samtlige medarbejdere og besøgende.

Det indre, cirkulære haverum spænder fra gulv til loft, og med sin gavmilde diameter sikrer det masser af dagslys ind i bygningen. Som kontrast til den ydre facades mere refleksive overflader bliver den indre glasfacades genskin og spejlinger dæmpet gennem trælameller og træbeklædte værn. I sin geometri og materialitet taler husets organiske indre ikke kun til øjet, men også til øret, hvor bygningens lyde blødt resoneres i den indre træfacade og beplantninger i bunden.

Projektets indbydende kvaliteter i stueetagen byder sig til for både brugere og besøgende, og rummer potentiale til at blive en ny attraktion i byen. På denne måde understreger projektet generøst PFA’s grundlæggende ønske om, at huset skal fremstå venligt, transparent og imødekommende og samtidig skabe et pejlemærke i havnen, der vil bestå mange år frem.

Nordø Spidsen danner venlige uderum, hvor bylivet kan udspille sig året rundt i stærkt samspil med de kommende beboere og arbejdspladser, der bliver etableret på Nordø. Det er her, man tager ud og køber en is i den gamle toldværksbygning og sætter sig for at nyde den storslåede udsigt over Øresund og Københavns tårne. Et nyt Københavnersted i byen.

Bygherre
PFA Ejendomme
Samarbejde
COBE, Tredje Natur, Rambøll
Beliggenhed
Nordø, Nordhavn
Areal
26.000 m2
Status
Under opførelse
×