Nordhavnshuset

Nordhavnshuset danner port til Sundmolen med vand på to af siderne. Huset ligger tæt på Århusgadekvarteret med de historiske røde pakhuse og med et par minutters gang til den kommende metrostation på Nordhavns Plads. Sundmolen er en del af et levende havnemiljø med gode muligheder for udendørsliv, lystfiskeri og kajaksejlads.

Bebyggelsen fordeler sig som et vinkelhus i fem til seks etager med lejligheder og to længer med rækkehuse i tre etager. Der er indrettet tagterrasser på alle bygningerne. Udearealerne er begrønnede både omkring husene og i det intime gårdrum. Rækkehusene har egne haver, og i stuelejlighederne er der afskærmede uderum til ophold. Som nabo på landsiden bliver der langs Sundkaj etableret et offentligt tilgængeligt parkstrøg hele vejen ud mod spidsen af kajen. Den forbipasserende cykel- og fodgængertrafik skærer sig forbi huset, sådan at den ikke virker generende for beboerne.

Facaderne er modelleret med fokus på variation og visuelle oplevelser ved at arbejde med skiftende bygningshøjder, husdybder og facadematerialer, der skaber genkendelighed og egenart til Nordhavnshuset.

De to rækkehuslænger og vinkelhuset, der er sammensat af to bygninger, fremstår udefra som fire elementer med hvert deres facademæssige udtryk og materialitet. Nordhavnshuset er underopdelt i to boligformer for at anvende grundens muligheder bedst muligt – rækkehusene med boliger i tre plan og lejlighederne på hver deres etage. Fra lejlighederne har beboerne den primære udsigt skarpt op imod Kronløbet, hvorimod beboerne i rækkehusene får glæde af at kunne udnytte gårdhaven og arealerne mod Sundkaj som frodige haver til leg og ophold.

Hver bolig har individuelle kvaliteter. Rækkehusene har et højt ankomstsareal med forskudte planer, der er med til give boligen en generøs rumlig oplevelse. Boligerne mod kanalen opføres med forskudte planer med et lavere opholdsareal mod kanalen. De situationer, hvor der er mulighed for et særligt kig, er der indsat et vindue.

Alle boliger har adgang til private udearealer foruden det fælles, centrale gårdrum, hvor der er hyggekroge med bænke, legeplads, cykelparkering og direkte adgang til kajen.

De seks rækkehuse og alle lejligheder i stueplan har hver deres private terrassehave, der vender ind mod gården. De afgrænsede haver sikrer, at man kan nyde udelivet i fred samtidig med, at man kan følge med i aktiviteterne udenfor. Rækkehusene har desuden adgang til egen taghave med udekøkken og vender direkte ud til det frodige parklandskab, der bugter sig igennem hele Sundmolen.

Hovedparten af lejlighederne over stueplan har to altaner placeret på hver sin side af bygningen. Bygningernes facadestruktur er vertikal med præcise udskæringer, der giver plads til rumlige altaner, og momentvis udfyldes altannicherne med træ for at give et varmt og stofligt udtryk.

De store lejligheder på øverste etage har en rummelig taghave med udekøkken og storslået udsigt over havnen eller kanalen.

Huset opføres med tegloverflader i forskellige grå nuancer. Det primære facademateriale er teglsten i skiftende lyse nuancer, der er beslægtet med facaderne på de andre nyopførte boligbyggerier langs Sundkaj. Som ryg mod Orientkaj ligger de ældre mørkere pakhuse og danner læ for nordenvinden.

Nordhavn er som det eneste nye byudviklingsområde blevet platincertificeret i bæredygtighed inden for certificeringssystemet DGNB. Det er den højeste certificering, og det betyder at bebyggelser i området som minimum sølvcertificeres. Det gælder også Nordhavnshuset, der som byggeri dermed vil leve op til højere standarder, end der ellers kræves i det gængse bygningsreglement.

Bygherre
CASA Nord og Kuben Byg
Samarbejde
JPM (Jens Peter Madsen), Henrik Jørgensen
Beliggenhed
Sundkaj, Nordhavn
Areal
6.500 m2
Status
Under opførsel
Certificeringer
DGNB Sølv
×