Metrostation, Københavns Lufthavn

Metrostationen i Københavns Lufthavn ligger i forlængelse af Terminal 3’s længdeakse. Stationen er opbygget som en brokonstruktion hen over Øresundsmotorvejen og jernbanesporene parallelt på denne.

Stationen er endestation på linje M2 og koblet direkte på Terminal 3’s vingespids. På den måde er der et utvetydigt passagerflow mellem metroen og ankomsten til Københavns Lufthavn. Den smalle længebygning er gennemlyst fra begge langsider – i slægtskab med Terminal 3, der venter for enden af det marmorbeklædte stationsgulv.

Stationen er opbygget i stål og glas på en måde, så de enkelte bygningsdele – søjler, dragere, tag og vægge – ærligt kan dechifreres fra hverandre. Hierarkisk lægger Lufthavnens Station sig ind som en servicerende bygning på den centrale Terminal 3.

De bærende konstruktioner er flyttet helt ud til de ydre bærelinjer på ”brobakkerne”, som holder skinnerne til metroen. Hele stationsarealet friholdes for søjler, og sikrer et optimalt flow på stationen. Langs hovedbæringerne, som går på tværs af stationens længderetning, ligger ovenlyset, som sikrer gode dagslysforhold. Kunstbelysningen er placeret i ovenlys-nicher, som giver optimale lysforhold – også om aftenen.

Infrastrukturen i Københavns Lufthavn er forstærket og sammenbundet med Lufthavnens Station. Metrostationen giver en gnidningsfri adgang til Clarion Hotel, parkeringshuset nord for spidsen af Terminal 3 og lufthavnsbusserne på Ellehammersvej.

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S
Samarbejde
Niras A/S, Pihl & Søn A/S
Beliggenhed
Københavns Lufthavn
Areal
2.500 m2
Status
Realiseret i 2007
×