Marmorbyen

Marmorbyen er beliggende på Marmormolen i Københavns Havn. Boligerne er disponeret på to øer omkranset af kanaler og havnerum. Bygningerne danner et rumligt hierarki udtrykt i længer med tårne.

Bygherre
By & Havn, Nordkranen og pensionsselskabet PenSam Liv
Samarbejde
1:1 landskab, NCC Construction
Beliggenhed
Marmormolen, 2150 Nordhavn
Areal
33.000 m²
Status
Realiseret i 2016

Boliger i grønne omgivelser midt i havnen

Bebyggelsen er disponeret i forhold til centrale byrum, dagslyset og udsigten til havnemiljøet. De 259 boliger orienteres, således at alle drager nytte af udsigten i forhold til havnerummet og kanalerne. Venlige overflader danner rammen om bebyggelsen, hvor der skabes lette overgange mellem terrasser og bolværket med overflader i tegl og træ. Der skabes et hieraki med private, semiprivate og fælles opholdszoner.

Store altaner tillader ophold i det fri en stor del af året. Boligerne i stueplanet er med split-level, for at give beboerne en større rumhøjde og tæt kontakt til vandet.

Enkelte boliglænger har mindre butikker i stueplan, andre har fællesfaciliteter, hvor beboerne kan mødes til fællesarrangementer.

Foruden boligerne er der etableret cirka 600 parkeringspladser under boligøen, der bruges til de mange ansatte i FN Byen, som er nærmeste nabo – og beboere og ansatte på Marmormolen.

Materialitet

En vigtig del af det samlede bygningsanlægs udformning er samspillet mellem de eksisterende bygninger i området og de kommende. De enkle facader søger at føre den bygningsmæssige tradition videre i et tidssvarende formsprog. Bygningerne er opført med en mørk teglstensfacade, der signalerer et tydeligt slægtskab til de ældre pakhuse. Teglfacaderne varieres i nuancer og tilføres små fremspring for at tilvejebringe en menneskelig skala.

Landskabet

Øerne, hvor boligerne ligger på, er i den landskabelige bearbejdning inspireret af den type natur med mindre klitter og hårdføre plantetyper, man kender fra de kystnære områder på Sjælland. Der er etableret åbne, gennemgående gangstier og kajarealer til glæde for beboere og resten af byens borgere. De åbne arealer er udlagt med den højest mulige grad af beplantning og et minimum af befæstede arealer.

Bæredygtighed og energi

Marmormolen er opført efter energikrav 2015, med stort fokus på forbrug og godt indeklima. Boligerne fremstår i sunde materialer med hovedvægt på, at de kan tåle daglig slitage og ikke afgiver dampe eller sporstoffer.

×