Lundehusskolen Idrætshal

Lundehusskolen Idrætshal er sammen med naboen Emdrup Bad omkranset af en grøn randbevoksning, der fastholder den nye og de ældre bygninger som elementer i et fint sammenbundet sportsanlæg. Idrætshallen er disponeret med en enkel og synlig hovedbygning samt en lavere bygning med hovedindgang og omklædning.

Idrætshallen er skalamæssigt i dialog med de nære udearealer og de øvrige bygninger ved Emdrup Bad. Den opleves som et bindeled mellem de åbne boldbaner, der omkranser anlægget og de mere tætte uderum mod Emdrup Bad og den mindre driftsbygning mod Bredlandsvej. Mellem idrætshallen, det eksisterende Emdrup Bad og driftsbygningen ligger et samlende torverum til leg og ophold. Mod øst ligger et gårdrum med plads til forskellige idrætsaktiviteter.

Lundehusskolen danner en beskyttende ryg til sportsanlægget og repræsenterer en anden og større højde og tyngde. Idrætshallen ligger som en skalamæssig mediator mellem skolen og de åbne græsplæner og boldbaner.

Idrætshallens ydervægge er beklædt i rødmalede sinus-stålplader, der i et nutidig formsprog skaber en forbindelse til Lundehusskolens tegllænger. Bygningen fremstår monolitisk, men med klart markerede åbninger, der viser transparens og imødekommenhed mod omverdenen. De store vinduesåbninger er bestykket med lodrette vinkelgående aluminiumsplader, der kontrollerer dagslyset udefra og giver styrede kig indefra, der ikke distraherer spillerne i f.eks. en håndboldkamp.

Vinduesrammerne og sålbænkene er ligeledes i rå aluminium, der tilfører bygningen en industriel patina.

Lundegårdsskolens Idrætshal er en fleksibel hal, der rummer håndbold-, indendørs fodbold, badminton-, volley- og basketballbaner. Den fungerer som skole-idrætshal i dagtimerne og med aktiviteter for lokale sportsudøvere og klubber i de resterende åbne timer samt weekender.

Bygherre
Københavns Kommune
Samarbejde
Holmsgaard A/S, Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma, ThingBrandt Landskab
Beliggenhed
Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø
Areal
2.126 m2
Status
Realiseret i 2017
×