LIFE Campus

Et visionært læringsmiljø for naturvidenskab

Fødekæden for dygtige forskere begynder tidligt, og derfor skal naturvidenskab gøres mere tilgængelig for elever og lærere på landets folkeskoler og gymnasier.

Med denne erkendelse har Novo Nordisk Fonden iværksat en storstilet national plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge med initiativet LIFE.

LIFE er en benævnelse, som både indrammer initiativets faglige fokus – den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og er begyndelsesbogstaverne for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement.

LIFE vil blive understøttet af tre platforme, der omfatter mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der skal køre ud til landets skoler og gennemføre forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. En digital platform med læringspakker, som skal kunne tilgås af alle landets skoleelever og lærere. Et fysisk læringscenter i Lyngby, som skal huse faciliteter for udvikling af undervisningsmateriale og læringspakker. Byggeriet skal endvidere indrettes med undervisningslaboratorier og fungere som besøgscenter for skoleklasser.

Der gives landets lærere helt nye værktøjer i hænderne. Der arbejdes med spilbaserede digitale løsninger, der kan række ud til mange, uden at de behøver at være fysisk til stede i LIFE-bygningen. Teknologidelen er traditionelt ret dyr for grundskolen, og for lærerne er det normalt en svært tilgængelig viden. I en travl hverdag er LIFE-undervisningsmaterialet en gave for lærere på alle niveauer.

Undervisningsmaterialet vil konkret give de unge de problemstillinger og ”nødder”, forskerne selv sidder og arbejder med. Det giver motivation og interesse for naturfag her og nu, og kan for de ældre årgange åbne for et kvalificeret karrierevalg.

”Visionen er at nå alle folkeskoleelever og gymnasieelever i Danmark”. Per Falholt, Director, LIFE.

Bygherre
Novo Nordisk Fonden
Samarbejde
GHB Landskabsarkitekter, COWI
Beliggenhed
Dyrehavens Jorder, 2800 Kongens Lyngby
Areal
4.000 m2
Status
Realiseret i 2021

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter og COWI som totalrådgiver i gang med at udvikle og formgive LIFE læringscenter i Lyngby.

Novo Nordisk Fonden sætter ind med en +10-årig periode, hvor en tretrinsraket af læringstiltag bliver specialbyggede, mobile laboratorier og digitale læringspakker, der sendes rundt i hele landet. Bygningen i Lyngby vil være hovedkvarteret for LIFE’s organisation. Det primære sigte er, at bygningen fungerer som kraftcenter for LIFE’s landsdækkende aktiviteter og som epicenter for udviklingen af naturfagene i skolen. Fællesnævneren for tiltagene er gennemførslen af forskellige naturvidenskabelige eksperimenter.

Bygningen i Lyngby er indrettet med undervisningslaboratorier, og fungerer som besøgscenter for skoleklasser. Undervisningslokalerne og laboratorierne er tænkt til at kunne understøtte praktiske ”hands on” forløb, der kan favne og involvere elever på forskellige udviklingstrin og akademiske niveauer.

Designstrategien tager udgangspunkt i ’STEM ’-begreberne (Science / Technology / Engineering / Mathematics) og facadeafskærmningen er inspireret af DNA-strenge, Fibonaccistrukturer og andre matematiske mønstre, og understøtter samtidig ønsket om stor integration mellem bygningen og den omgivende natur.

Der er stor åbenhed og synlighed mellem husets funktioner, overlapninger og generelle anvendelighed. LIFE-bygningen er overordnet set opdelt på funktionsområderne Undervisning & Laboratorier, Udvikling & Kontor, Fællesområder & Auditorium og Drift & Teknik.

Bygningens tekniske opbygning og servicering vil indgå direkte i teknisk orienterede undervisningsaktiviteter – f.eks. ved at monitorere bygningens energiforbrug, ved synliggørelse af tekniske installationer og i opbygningen af de konstruktive elementer.

LIFE-bygningen er samlet omkring et auditorie. Auditoriet fremstår som en mere selvstændig funktion, der kan aflukkes og benyttes selvstændigt uden hensyn til omgivelserne. Auditoriet vil fremstå som et teknologisk modstykke til det omgivende naturområde, hvor fokus i auditoriet er muligheden for at arbejde dynamisk med bygningen, lege med forskellige teknologier herunder projektioner på vægflader både indvendig og udvendigt.

Oplevelsesmæssigt vil de besøgende bevæge sig fra det omgivende naturlandskab og gradvist defilere igennem forskellige arkitektoniske lag, hvor det teknologiske fokus gradvist intensiveres.

Koblingen mellem natur og teknologi forstærker oplevelsen mellem natur og teknologi i en sanselig interaktion.

Med sine forskudte men regelrette facadesøjler i en lys træsort, står huset som et tempel i det svungne landskab. På den ene side af bygningerne udlægges der læringshaver, og anlægget hægtes på den offentligt tilgængelige oplevelsessti, der sammenbinder LIFE med nærområdet og Novozymes. Bygningens gulv følger landskabets bløde stigning. Ved indgangen opleves de massive træsøjler som et slør, der i en blid blafren åbner bygningen for den besøgende. Udenfor er der belagte zoner i terrænet, der opløser overgangen mellem bygningen og landskabet.

Bygningsdesignet er blevet til i en bred bruger- og ekspertinddragelsesproces. Udplukkede naturfagslærere har bidraget i et ping-pong-forløb omkring de didaktiske værktøjer, og specialister har tilpasset AV-teknikken til bygningen. Novo Nordisk Fonden har kvalificeret designet gennem sin årelange viden om naturfaglighed.

Læringscenteret vil blive etableret på Dyrehavegårds Jorder, øst for Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Helsingør motorvejen og Novozymes. Byggeriet vil omfatte ca. 4000 m2 bebyggelse.

Tankerne bag LIFE bliver bakket op af undervisningsministeriet, der har afsat en pulje på 180 millioner kroner, målrettet en ny strategi for naturvidenskaberne i perioden 2018 til 2024. En del af de penge skal gå til at skabe det, som undervisningsministeren kalder “supernaturfagslærere” med en kandidatuddannelse i bagagen.

×