Krøyers Plads

Krøyers Plads er centralt beliggende midt i Københavns havn. Bebyggelsen på Krøyers Plads er disponeret som tre fritliggende længer, der kitter sig ind i og afslutter det historiske pakhusmiljø på Christianshavn.

Bygningerne på Krøyers Plads har geometriske og materialemæssige fællestræk med det omgivende pakhusmiljø samtidig med, at de fremstår som et markant arkitektonisk vartegn i et nutidigt formsprog.

Krøyers Plads
Bygherre
NCC
Samarbejde
COBE, GHB Landskab, OBH Rådg. Ingeniører A/S
Beliggenhed
Krøyers Plads,
1401 København K
Areal
20.000 m²
Status
Realiseret i 2016
Priser
2017: Architizer A+ Jury Award
2017: Green Good Design Award
2016: Copenhagen Award "Best Housing Project"
2015: MIPIM Award "Best Residential Project"

Certificeringer
Svanemærket
Krøyers Plads

Byrum og boliger

Der er opstået nye, intime byrum, sti- og vejforløb mellem bydelens eksisterende huse og de tre tilkomne. Bygningernes ydre geometri er facetteret, så der opstår zoner i menneskelig skala langs facaderne. De 109 boliger orienterer sig, så flest mulige af dem har udsigt eller kig til vandet.

Det vinkelformede uderum mod havnebassinet er indrettet med terrasserende flader i træ, der er med til at gøre det til et yndet opholdssted i byen. Der er mindre butikslokaler i dele af stueplan, der tilfører et urbant liv til byrummet.

Lejlighederne har generøse vinduesåbninger, der lukker livet ind – lyset fra himlen og livet på gadeplan. Gulvene er beklædt med Douglasplankegulv og flere steder fremstår væggene i beton.

Krøyers Plads

Materialitet

Denne del af Christianshavn er karakteriseret ved mange fredede og bevaringsværdige pakhusbygninger. Det fremtrædende facademateriale er murværk – blankt, malet eller filset. Med valget af murværk som det fremtrædende facademateriale til Krøyers Plads, er projektets stoflighed i fin balance med den omgivende bydels stoflighed. Det har været vigtigt, at projektet fremstår som et nutidigt byggeri med nye fortolkninger af brugen af murværk. Det har ligeledes været af afgørende betydning, at murværk og detaljering af murværk fremstår i meget høj kvalitet.

Med undtagelse af én facade fremstår bygningernes ydre overflader – inklusiv to af tagene – i forskellige bearbejdninger af røde, hårdtbrændte tegl. Teglen varierer i sin fremtoning – primært som klinker ophængt på vægge og tag. På længen, der danner ryg mod Strandgade, er murstenene stablet, sådan at den hule overside vender udad. Bearbejdningen af murstenene danner et reliefudtryk, der tilfører en stoflighed og patina, man normalt forbinder med bygninger, der har haft en langt længere levetid.

Krøyers Plads
Krøyers Plads tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Krøyers Plads tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Bæredygtighed

Krøyers Plads er et af de første svanemærkede boligbyggerier i Danmark.

Det er en standard, der forudsætter meget høje krav til bæredygtighed – både i forhold til miljø og byggeteknisk kvalitet. Projektet udmærker sig ved at integrere flere bæredygtige udviklingsaspekter. Fx har man investeret i udvikling af entreprenørens viden og kompetencer for at eliminere farlige stoffer. Entreprenører og leverandører skulle desuden leve op til definerede materialekrav.

Det græsbeklædte sadeltag på den ene af bygningerne sikrer en forbedring af mikroklimaet og er ligeledes medvirkende til at begrænse ekstremregns påvirkning af kloaksystemet.

Krøyers Plads tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Krøyers Plads tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Energi

Svanemærket byggeri skal være mindst 25 procent mere energieffektivt end gældende lovkrav, og da projektet havde opstart i 2011, var byggeriet på Krøyers Plads næsten 40 procent bedre end de daværende lovkrav.

×