Kay Fiskers Plads

Kvarteret omkring Ørestad Station er tæt på at være færdigudbygget – flerbrugerejendommen for KLP Ejendomme på Kay Fiskers Plads i Ørestad City bliver et af de sidste huse, der kompletterer bydelen.

Bygningen fylder hele byggefeltet nord for Ferring-tårnet ud, sådan at dets facader tegner karakteren for de fire tilstødende gader. KLP´s bygning bibringer en urban stemning, som styrker Ørestaden. Facaderne er opbygget i en klassisk lodret orden, der tilfører bygningen en robust forankring til stedet. Udefra opleves bygningen med sine lyse teglsten, og de tilbagetrukne, inddækkede partier i en gylden, anodiseret aluminiumsplade. Mod den krumme Arne Jacobsens Allé trapper huset ned i underopdelte byhuse, der giver byrummet mod alléen en menneskelig skala, der går godt i samspil med KHR Arkitekters Ørestad Skole på den modsatte side af alléen.

Bygherre
KLP Ejendomme
Samarbejde
Rambøll, 1:1 landskab
Beliggenhed
Kay Fiskers Plads, Ørestad City
Areal
50.000 m2
Status
Under opførelse

KLP’s bygning på Kay Fiskers Plads bliver Ørestad City’s bedste flerbrugerkontor, der kommer til at huse mindre og mellemstore virksomheder. Bygningen kommer til at rumme de tilbud, som moderne kontorvirksomheder efterspørger. Der vil være en udadvendt reception/forkontor, kantine, forskellige muligheder for mødefaciliteter og et bredt spekter af arbejdsmiljøer fra storrumskontorer til Touch Down.

Den høje stueetage vil stå som et åbent område, indrettet med organiske konferencekerner, inddækket i en varm træsort. Stueetagen vil opleves som et pulserende miljø og et godt mødested for udadvendte virksomheder. I kraft af sin åbne og levende stueplan skabes en stærk generator for bylivet i Ørestad City.

Oppe på etagerne er der udlagt arbejdsrum, der fleksibelt kan indrettes, og underopdeles, efter de krav og behov, de enkelte lejere efterspørger.

KLP’s nye bygning ligger lige ved Metroen, toget og E20 motorvejen, ikke langt fra lufthavnen og Øresundsbroen.

KLP Ejendomme indbød i juni 2013 fire arkitektfirmaer til at udarbejde et forslag til det kommende kontorbyggeri. Dommerkomitéen udpegede forslaget udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med 1:1 Landskab og Rambøll som vinder. Dommerkomiteen fremhævede bl.a. følgende i betænkningen:

Vilhelm Lauritzen Arkitekters forslag har belyst sammenhængen mellem arkitektur og teknik på en velovervejet og gennemarbejdet måde, som gør, at bygningen imødekommer fremtidens krav til et moderne og velfungerende kontorhus. Projektet har gode forslag til arkitektur, materialer, rumlige løsninger og fleksibel indretning af arbejdspladser, effektive konstruktive og tekniske systemer, en stor robusthed overfor fremtidig anvendelse samt en ansvarlig miljø og bæredygtig profil.

×