Fælledklubhus

Klubhuset i Fælledparken er en respektfuld nyfortolkning af de ældre, hvidmalede pavilloner, der ligger rundt omkring i den djærve, engelsk inspirerede fælledpark på Østerbro i København.

Klubhuset har en let pavillonkarakter, og fra sin tunge base under jorden vrider huset sig dynamisk op gennem parkens græs. De to bakker, som huset hviler på, er et effektivt afstandsværn mod trafikken ved Vibenshus Runddel, og samtidig løftes klubhusets udadvendte og sociale aktiviteter op over den strøm af metropassagerer, der langs siden af bygningen vil strømme til og fra den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel, når den åbner i 2019.

En stor del af klubhuset i Fælledparken er gravet ned under terrænet. Omklædningsrum, toiletter, teknik- og depotrum til bolde og kegler – rum hvor man ikke ønsker eller behøver indkik ligger skjult.

Den vold, som klubhuset hviler på, er modelleret af den overskydende jord fra byggeriet. Det er en bæredygtig måde at få mere ud af byggesummen – man undgår den kostbare proces med at bortskaffe den opgravede overskudsjord, og man får landskabelige og arkitektoniske kvaliteter ud af grebet.

Klubhuset i Fælledparken er et robust hus, der tåler daglig slidtage. Bygningens materialevalg er afstemt efter en prioritering af, hvordan den daglige slitage vil påvirke bygningen. Gulvet i husets stueplan er primært belagt med almindelige betonfliser som på fortovet udenfor. Et godt valg – for her vælter de lokalt tilknyttede fodboldklubbers mange brugere dagligt igennem med beskidte, knoppede fodboldstøvler.

Længere oppe i huset, i klublokalerne og i caféen, er der lyse vægge og trægulve. Der er en behagelig atmosfære og gode panoramakik ud over Fælledparken.

Bygningen tilbyder en række dynamiske rumligheder ind- og udadtil. Husets kurvede linjer runder fælledparkens fjerneste hjørne af og etablerer en model for, hvordan klubhuse til sport generelt kan indrettes.

Bygherre
Københavns kommune
Samarbejde
Nielsen & Risager, Otto P. Nedergaard
Beliggenhed
Øster Allé 62, 2100 København Ø
Areal
1300 m2
Status
Realiseret i 2011
×