Kongelig Dansk Yachtklub (KDY)

Havnerummet og kanalerne er hovedelementerne i Vilhelm Lauritzen Arkitekters masterplan for Tuborg Syd. Kongelig Dansk Yachtklub er placeret som det centrale element i havnerummet med et bredt udsyn til havnen, kanalen og Øresund.

Tuborg Havn er karakteriseret som en nutidig bydel med blandet bolig og erhverv, hvor erhvervsbyggerierne står som større solitære firmadomiciler og boligerne som længebygninger. Fælles for bygningerne i Tuborg Havn er en præcis fremtoning i en enkelt geometri med en gennemsnitshøjde på 5-6 etager. Bygningerne skaber rum ud til lystbådehavnen og danner et urbant havnemiljø. Havnen er omkranset af et system af gangarealer, trapper og ramper, som formidler overgangen mellem by og havn.

Klubhusets vifteform markerer Tuborg Havns to bassiner. Klubhusets arkitektoniske hovedgreb er det store foldede tag, der lukker huset mod boligområdet syd for, men åbner huset mod havnen og de flotte kig til Øresund – det element, det handler om for sejlerne.

Som besøgende har man en fornemmelse af at være på vandet. Med sin placering i overgangen mellem by og havn er det afgørende, at klubhuset skiller sig ud fra det omkringliggende byggeri. Bygningen er en integreret del af havnearkitekturen og havnemiljøet med sejlbådenes bløde former som et vigtigt element i oplevelsen af området.

Klubhuset er stærkt eksponeret for alle omkringliggende bygninger. Klubhuset fremstår som et objekt – en samlet form hvor tag og facader tilsammen danner en homogen form, og set oppefra opleves huset som et element i slægtskab med bådene i lystbådehavnen. For at understøtte klubhusets arkitektur som et homogent element er ”skallen” beklædt med sort tagpap uden markering af samlinger eller afvanding – indrammet med et hvidmalet stålprofil, som understreger bygningens kontur – med reference til større skibes hvidmalede stålskrog. Indvendig er klubhuset foret med træ med direkte reference til skibenes trædæk og træaptering.

KDY er opbygget og inddækket i robuste materialer som tagpap, malet stål, glas og træ, der patinerer i sollyset. Klubhuset betjenes af adgange og trapper i granit.

Bygherre
Torm, Carlsberg A/S, KDY
Samarbejde
COWI A/S, Schønherr Landskab, G.V.L. Entreprise A/S
Beliggenhed
Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup
Areal
1.100 m2
Status
Realiseret i 2007
Priser
2008: Shortlist Pleasure category, World Architecture Festival Awards
2007: Magasinet byggeri "Udvalgt byggeri"
×