Illum

Illums nye facader fremstår moderne og i værdig balance med de omkringliggende bygninger ved Amagertorv.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev inviteret af Illum-bygningens ejer til at give stormagasinets facader en ny udformning. Modehuset Prada og det italienske driftselskab bag Illum var involveret i processen omkring det nye facadeudtryk.

Bygherre
Craven Østergade 52 ApS
Samarbejde
MOE, HSHansen A/S, Einar Kornerup A/S
Beliggenhed
Østergade 52, 1100 København K
Areal
1.000 m2
Status
Realiseret i 2016

Et hus i byen

Efter ombygningen fremstår bygningen langt mere kontekstuel – og med et nutidigt udtryk. Det er et byhus, der tydeligt udtrykker sin base, torso og tagafslutning som de omgivende bygninger i indre København. Samtidig er de lange facader blevet vertikalt underopdelt i mindre byhuse. I Østergade og Pilestræde, hvor de ældre og meget detaljerige bygninger fra 1800-tallet er en del af karréen, tilføjer den nye stueetage en balanceret facadekomposition. De grønne marmorbaser skaber en nutidig sokkel for de lyse stukfacader.

Hjørnet mod Amagertorv, der huser Prada, har fået det mest ekspressive udtryk. Der er hægtet nye, mørke vinduesrammer på facadens lyse mur. Rammerne markerer vinduesåbningerne og tilføjer en dybde og reliefvirkning, der giver hjørnehuset et slægtskab til de omgivende gaders elaborerede facader.

– Facaden på hjørnebygningen på Østergade 60 var også før ombygningen forskellig fra resten af Illum. Vi valgte at fortsætte med den forskellighed i udformningen af den ny facade frem for at lade Illum facaden løbe om hjørnet, forklarer Søren Daugbjerg, Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Materialer

De nye facader er holdt i et begrænset antal materialer. Det giver en klarhed og homogenitet til den ellers udstrakte karrébygning.

De mere lukkede facadepartier i bronzeanodiserede aluminiumspaneler, der har eksisteret siden 1970’ernes Illum, er integreret i den nye, lyse sandstensbeklædning, så de fremstår nutidige. De nye vinduesrammer på hjørnet mod Amager Torv er iklædt den samme plade – en respektfuld hilsen tilbage i tiden.

Hjørnehusets facade er beklædt med en lys sandsten, der lægger en rolig, forankret baggrund for vinduernes mørke rammer. Rammerne er beklædt i bronzeanodiseret aluminium.

×