Holbæk Arena

Holbæk Arena er en del af ”Holbæk-Loopet”, der samler motion, sundhed og fritidsaktiviteter på en måde, så sammenhænge og forbindelser mellem organiseret og mindre organiseret idræt overlapper og danner nye muligheder. Holbæk Arena trækker tråde ud i landskabet, som inviterer byens borgere et skridt videre mod en ny og mere en aktiv levevis.

Masterplanen indeholder etablering af flere forskellige haller og aktivitetsanlæg og er i hovedtræk programmeret til at indbefatte: Et fodbold- og atletikstadion, en central bygning, en multihal, et sundhedscenter, en tennis- og tempohal, en svømmehal, cykelhaller, en skøjtehal, en spring- og motorikhal, atletikfaciliteter, løbe- og cykelruter, lege- og danseområder, boldbaner, BMX-baner og forskellige rekreative områder.

Faciliteterne i det nye aktivitetsområde kan hver især bruges til flere forskellige sportsgrene og aktiviteter, så der opstår et åbent miljø, hvor fritidsaktivitet i bred forstand er i centrum. Helt centralt i det arkitektoniske koncept for forslaget ”Holbæk Loopet, en aktiv bydel i Holbæk”, står en række bevægelsesstier udformet som kurvede løbebaner, som man kender fra atletikanlæg, der binder de forskellige faciliteter på området sammen og samtidig åbner for aktiviteter og inspiration undervejs.

Udover de nye idrætsfaciliteter inviterer Loopet den omkringliggende bydel ind. Konkurrencen blev udskrevet af Holbæk Kommune med ønsket om at skabe en robust og facetteret udviklingsplan for de 42 hektar, som  anlægget udfolder sig på. Det vil være identitetsskabende for en fremtidig byudvikling i Holbæks sydvestlige del, og borgerne vil opleve, at idræt bliver en integreret del af deres hverdagsliv. Netop ”hverdagsmesteren” vil føle sig velkommen i anlægget, fordi det i sin struktur danner en hybrid mellem de helt åbne og spontane fritidsmiljøer og de sportsklubber, hvor eliteudøveren planmæssigt udfører sine træningsrutiner.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt konkurrencen om udviklingsplanen for Holbæk Arena i samarbejde med COBE, Active City Transformation og Rambøll.

Bygherre
Holbæk Kommune
Samarbejde
COBE, Rambøll, Active City Transformation
Beliggenhed
Holbæk Have, 4300 Holbæk
Areal
450.000 m²
Status
Konkurrence vundet i 2013
×