Havneholmen

Havneholmen består af fire kileformede volumener, der markerer den yderste indsejling til Tømmergravens husbådehavn. I gadeplan er der formet et landskabeligt forløb fra ankomstgaden Havneholmen helt ud til havnebassin­et og bolværkets træpromenade. Bygningerne udnytter grundens krumme form og står i en vifteform, der følger solens gang over himlen.

Bygningerne er skubbet helt ud til kajkanten. Sammen orienterer de 148 boliger sig ligesom uderummene til områdets oplagte herlighedsværdi – vandet.

Store altaner giver beboerne optimale udsigtsoplevelser mod byen og vandet. Bygningernes skråt skårne tagprofil giver de øverste boliger store tagterrasser.

Bygherre
Skanska
Samarbejde
Midtconsult AS, Schønherr Landskab, Skanska
Beliggenhed
Havneholmen, 1500 København V
Areal
15.768 m2
Status
Realiseret i 2008

Materialitet og fremtoning

Bygningerne fremstår monolitiske i en håndstrøgen, let brændt, gullig teglsten. Facaderne markerer en klart aflæselig vertikalitet, hvilket nicher og recesser ved altanerne er med til at fremhæve. Ud over de lodrette vinduespartier bryder de opadstræbende teglvolumener de horisontale altaner, der usentimentalt draperer boligernes ydre. Altanerne er udført i galvaniseret stål.

Boligerne

Alle boliger er gennemlyste og forsynet med mindst to store altaner eller terrasser placeret på hver side af bygningen. Tagprofilet er med til at definere de øverst liggende boliger. Her skabes boliger med ekstra rumhøjde med store vinduespartier, der drager havnen og himmelrummet ind i boligerne.

I kælderen er der depoter til f.eks. opbevaring af kajakker.

Der er søgt at skabe en robusthed i husene, som afspejler den sydlige del af Københavns Havns rå karakter.

×