Harild Hus

I Carlsberg Byen er en ny kontorbygning, Harild Hus under opførelse.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med NORD Architects, EKJ rådgivende ingeniører og BAM Danmark totalentreprenør udviklet projektet for Carlsberg Byen.

Bygningen kommer til at ligge på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Bohrs Gade, centralt i den nye bydel tæt på Elefantporten og med bl.a. Maskincentralen, Den snoede skorsten og Lagerkælderen som nærmeste naboer.

Harild Hus er navngivet efter den danske arkitekt Carl Harild, der bl.a. arbejdede for Carlsberg og har stået for flere af områdets bygninger, herunder indleveringshallen med flaskelager, mineralvandsfabrikken, kraftværket med vandtårn og tidligere obelisk, kedelhuset m.fl.

Bygningen er på 6.815 m² i seks etager og udgør den sidste og afsluttende længe i karréen for den nye Europaskole.

Arkitektonisk refererer Harild Hus til sine omgivelser og tilpasser sig bydelens arkitektur og skala med sit eget ”Carlsbergske” udtryk – på én gang industriel og ornamental.

Der er skelet til områdets oprindelige kvaliteter og særkende for at skabe et stedspecifikt hus, der er indpasset i sine omgivelser.

Teglfacaden på bygningens krop udføres i et legende reliefmønster i form af forskudte pilastre og gesimsbånd i en taktfast rytme og en stram geometrisk opdeling, lige som mange af Carlsberg Byens bevaringsværdige og fredede bygninger.

For at gøre facaden i stueetagen levende og imødekommende, er der ved indgangspartierne til butikkerne placeret siddeplinte med træbeklædning. Pillerne imellem de store vinduespartier udføres i en lys grå tegl for at give et lysere indtryk i det tætte byrum.

Bygherre
Carlsberg Byen P/S
Samarbejde
Nord Architects, BAM Danmark, EKJ
Beliggenhed
Ny Carlsberg Vej / Bohrs Gade
Areal
Ca. 7.100 m²
Status
Forventes opført i 2018

Hoveddisponering

Da huset både skal kunne rumme et flerbruger kontorhus og et domicil er tilstræbt løsninger med generel anvendelighed for øje.

Hovedgrebet er derfor også tænkt så simpelt, fleksibelt og robust som muligt. Bygningen er disponeret med store rumligheder om en servicekerne, hvor hovedtrappe og flugtvejstrapper også er placeret. Dette giver mulighed for både store og små arbejdsrum, cellekontorer og møderum alt efter behov. Høje glaspartier sørger for, at lyset kommer dybt ind i bygningen.

Byggeriet inddeles i kontor-/erhvervsarealer fra 1. sal og opefter og stueplanen er udlagt til detailarealer, der kan opdeles i 4 lejemål. Detailarealer i stueetagen er indrettet som åbne og multifunktionelle arealer, med store vinduespartier langs facaden mod Bohrsgade,

På 1. sal indrettes fælles kantine i den sydlige og østlige ende med udsigt til Fransiska Clausens plads og øverst tagterrasse med udsigt over hele Carlsberg Byen.

×