Gribskov Sundhedshus

Gribskov Kommunes kommende sundheds- og administrationshus samler borgerservice og sundhedsforløb i ét hus for at skabe et mere sammenhængende sundhedsforløb lokalt. Bygningen kommer til at huse tandpleje, sundhedspleje samt hjemme- og sygepleje, ligesom det bliver arbejdsplads for 220 medarbejdere af kommunens administrative medarbejdere. Den nye, bæredygtige og innovative bygning bliver et pejlemærke for Gribskov Kommune som både et æstetisk og funktionelt mødested for alle – fra Tisvildeleje i vest til Esrum i øst.

Unik beliggenhed og kontekst

Kvaliteten fra den særlige beliggenhed i historiske bakker, søer og skov bliver respekteret og forstærket i huset, der med sin naturlige topografi udnytter stedets landskabelige træk.

Byggeriet er inspireret af istiden og de omkringliggende vandresten og designet i et modulært koncept, der bliver en integreret del af terrænet. Ved at lave en nedskaleret og fragmenteret menneskelig skala af bygningen, skabes der harmoni med helheden og områdets natur. De grønne tage og facader i jordfarver harmonerer med landskabet.

”Både kommunen og borgerne har ønsket at det nye hus bliver en naturlig del af landskabet. Vi har derfor arbejdet med bygningens skala og ladet os inspirere af områdets indlejrede vandresten. Derfor ligger huset integreret og hensynsfuldt på grunden,” siger Thomas West Jensen, senior partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

 

Bygherre
Gribskov Kommune
Samarbejde
STED By og Landskab, DEM, AB Clausen og Hoffmann
Beliggenhed
Gribskov
Areal
7.700 m2
Status
Realiseres i 2022

Det pulserende hjerte i midten 

Når besøgende træder ind i bygningen bliver de mødt af husets hjerte – det levende borgertorv, der på demokratisk vis omfavner både borgere og ansatte. En central gennemgående trappe fungerer som et samlingspunkt for bygningens besøgende. Fællestrappen skaber en gennemsigtighed for bygningens mange kommunale funktioner og er en tydelig markør gennem sin grønne fremtoning. Der skabes en større berøringsflade mellem afdelinger og en god kontaktflade mellem medarbejdere og borgerne

Den langtidsholdbare løsning

Bygningens modulære koncept med fire skalerbare moduler inviterer til yderligere tilbygning i fremtiden. Det giver en fleksibel fremtidssikring, der bevarer husets hjerte og respekten for det historiske islandskab.

Med modulerne bliver det samtidig muligt at udnytte landskabets kupering og en niveaufri afgang fra stuen og 1. sal. Det skaber en generøs åbenhed for både borgere og ansatte med konstant nærkontakt til naturen kombineret med et ærligt og varmt materialevalg af sten og varmt træ.

”Behov udvikler sig over tid, så når vi designer fleksibelt øger vi langtidsholdbarheden af bygningen, og dermed bygger vi grundlæggende også mere bæredygtigt,” siger Thomas West Jensen.

Bygningen forventes at kunne DGNB Guld certificeres.

×