Garnisonsparken

Garnisonsparken er en del af den campuslignende bydel, der er vokset op på den tidligere Farum Kaserne. Det karakteristiske for bebyggelsesplanen er, at den opdeles i mindre enheder med forskellige boligtyper, der indskriver sig i det store skovindrammede landskab. Bebyggelsen tegner sig som forskudte længer, der åbner for kig igennem landskabskiler ind til fredskoven mod sydvest. Længerne orienterer sig i forhold til det eksisterende vejudlæg på det tidligere kaserneområde.

De 206 boliger hæver sig over terrænet – stueplan er trukket ind fra de øvre etager, hvorved bygningernes bærende søjler blotlægges. Arealerne i stueplan er forbeholdt fællesrum, opgangenes ankomstrum, parkering, cykelskure og depoter. Boligerne er hævet med udsigt over det naturrige område. Længernes fire etager opleves nedtonede i skala set i kontrast til den tilstødende høje skovbevoksning. Der er opnået en sammenhæng mellem natur, kulturlandskab og den samlede arkitektur, med en dialog mellem boligernes rum og uderummene.

Længerne er udlagt i et klart aflæseligt hierarki. De bærende betonelementer tegner en tydelig ramme, hvor vinduerne og de gråpatinerede fyldninger i træ lukker facaderne, og de sprøde altaner afslutningsvist klemmer sig ind mellem bæringer og de fremskudte, udkragede kerner, der svæver på bygningernes sider og gavle. Bygningernes mangefacetterede kompositioner står i levende kontrast til det overordnede stringente planudlæg, som kan føres tilbage til de nu nedrevne kasernebygninger.

Boligerne er disponeret optimalt i forhold til dagslys og er bestykket med gedigne materialer. Materialer og sammenskæringer har en ærlighed, der afspejler boligernes indre orden. Boligerne viser sig i en materialitet og opbygning, der fremstår i slægtskab med områdets øvrige bebyggelse.

Garnisonsparken ligger på den grunden, der tidligere husede Farum Kaserne
Bygherre
Garnisonsparken c/o Centerplan
Samarbejde
COWI A/S, Jeppe Aagaard Andersen
Beliggenhed
Garnisonsvej, 3520 Farum
Areal
24.000 m²
Status
Realiseret i 2006
Garnisonsparken ligger på den grunden, der tidligere husede Farum Kaserne
Garnisonsparken ligger på den grunden, der tidligere husede Farum Kaserne
Garnisonsparken ligger på den grunden, der tidligere husede Farum Kaserne
Garnisonsparken ligger på den grunden, der tidligere husede Farum Kaserne
×