Gardermoen Terminal 2

Oslo Lufthavn Gardermoen fremstod før konkurrencen om udvidelse som et meget afklaret og helstøbt anlæg med én terminalbygning tilknyttet en udenrigsfinger mod øst og en indenrigsfinger mod vest.

Konkurrenceopdragets udbygning vil fordoble lufthavnens kapacitet og resultere i et væsentligt mere kompleks anlæg med to terminaler og flere fingre. Dette giver passagererne nye udfordringer. Både for ankommende, afrejsende og transitrejsende passagerer. Dertil kommer nye krav til sikkerhedskontrol samt ønsker om bedre muligheder for kommercielle tilbud til de rejsende.

Bygherre
Oslo Lufthavn
Samarbejde
HRTB, Dyrvik Arkitekter, Rambøll Norge

Beliggenhed
Oslo, Norge
Areal
140.000 m2
Status
Konkurrenceforslag 2008

Det arkitektoniske koncept

De nye bygninger kobler sig på de eksisterende i respekt for den oprindelige lufthavn og dennes formsprog og materialitet. Den nye terminal er udadtil proportioneret til den udstrakte flyveplads. Indadtil opleves skalaen og ”møbleringen” af rummet proportioneret til den menneskelig skala.

På samme måde som i en klassisk by sikres overskuelighed og orientering i stor skala, mens den menneskelige målestok anvendes til at danne ramme om byens forskellige tilbud som eksempelvis caféer og forretninger i øjenhøjde. Den ydre form afspejler således flyvepladsens store skala, mens de indre funktioner er formgivet i menneskelig målestok.

Konstruktionsprincip

Forholdet mellem den store og den lille skala er baggrunden for valget af de store, krumme ”grid-shells” – konstruktionerne – som rumdannende svøber sig omkring lufthavnens indre arealer og kerner og både udgør facade og tag i Terminal 2, Fingerrod og Finger B. Det er de store dragere i taget i den eksisterende terminal, som understreger passagerens bevægelse mellem airside og landside i nord- og sydretningen, mens passagerens bevægelsesmønster i den nye terminal er mere kompleks med flere retningsskift. Derfor diagonalstilles konstruktionerne i de krumme ”grid-shells”, som både bærer og omslutter bygningsvolumenerne.

De store ”grid-shells udføres i limtræskonstruktioner. Det er en nytolkning af norsk byggeskik og en viderebearbejdning af arkitekturen i den eksisterende terminal. Mellemrummene i ”grid-shell-strukturen” fyldes med facade- og tagelementer med varierende grad af transparens. Nogle felter kan være helt lukkede, andre delvist åbne, mens andre igen er helt åbne.

Materialitet

Foldningerne omkring de nye bygninger er på et konceptuelt plan inspireret af luftfart. Aluminiums- og glasfacader danner et beskyttende skjold for bygningernes indre, hvor de store limtræskonstruktioner skaber overgang mellem det ydre og den indre aptering. Denne er formgivet i lyse træsorter, der danner en venlig og nordisk inspireret ramme for de rejsende.

Bæredygtighed

De nye lufthavnsbygninger er formgivet som passivhuse med et energiforbrug på under 15 kwh/m2/år. Tiden har selvfølgelig overhalet denne målsætning, men den var ambitiøs i 2008.

×