Frikvarteret

Frikvarteret opleves som en urban landsby i Nordhavns Århusgadekvarter, der blander boligformer som rækkehuse, gårdhavehuse og lejligheder. Bebyggelserne varierer i materialitet og formgivning, men som helhed opleves kvarteret i en menneskelig skala med mange taktile kvaliteter. Bygningerne står skulder ved skulder, men her bygges ikke højt, og solens lys strømmer ned på områdets intime terrasser, sivegader og gårdrum.

Frikvarteret har sit navn fra Frihavnen, der indtil 2014 var en lukket, toldbeskyttet del af nordhavnen. I dag er det en levende, åben bydel koblet direkte på Århusgade, der igen hægter sig på det indre Østerbro.

De seks rækkehuse vokser ud af en bevaret bygning – en levende fortælling om Nordhavn. Her lå tidligere en smedje, der har serviceret områdets maritime industri. Før transformeringen til rækkehuse fremstod bygningen som et åbent lokale, med enkelte birum, opført i en blanding af murværk, beton og træ. Bygningen har fuld kælder, og smedjens gamle tag blev fjernet og gav plads til en ekstra etage. Facadens røde mursten og den indfarvede fuge i muren er bevaret, og danner en robust, homogen torso for de nye rækkehuse.

Det nye tag rejser sig i en højde, der danner rum til en generøs 1. sals etage. Ydervæggene er beklædt med douglasgran, der behandles med naturtjære og får træværket til at fremstå med en changerende patina. Det takkede shedtag refererer tilbage til områdets industrihistorie, men den skulpturelle bearbejdning og kontrasterende facadebeklædning giver en selvstændig nyfortolkning af en tidligere industribygning med tydelig kontrast mellem nyt og gammelt.

Rækkehusene ligger ud mod en fælles gårdhave, og har indgang derfra, sådan at der opstår en blød overgang fra gaden til bygningen og til boligen. Fra gården åbner boligen sig op med entréen. Fra entréen er der adgang til et stort gennemlyst opholdsrum, med spiseplads mod gården, stue mod gaden og køkken i den midterste zone. Der er en generøs loftshøjde på 3,5 meter i stueetagen, hvor rummet yderligere åbner sig op mod ovenlyset i taget gennem det luftige trapperum til både 1. sal og kælderen.

Den nye overbygning kan, sammen med de nye etagedæk, de lodrette adskillelser og den interne trappe, ses som et møbel, der levendegør et gammelt hus.

De seks rækkehuse har hver især et areal mellem 114 – 201 m².

Bygherre
Tetris A/S
Samarbejde
Alectia
Beliggenhed
Århusgade, Nordhavn
Areal
900 m²
Status
Realiseret i 2015
×