Fortkaj

Det nye boligkompleks, Fortkaj i Københavns Nordhavn er inspireret af den danske arkitekt og underviser ved Kunstakademiets Arkitektskole, Kay Fisker (1893-1965).

Bygningens røde teglfacade, røde fuger og røde vinduesrammer refererer med de lysegrå indramninger af højstyrkebeton til 30´ernes klassiske modernisme. Byggeriet fremtræder på en gang harmonisk i forhold til omgivelser med de røde nuancer, som toner sig til det brunlige og varme, samtidig med at bygningen med sine lysegrå indfatninger omkring alle åbninger, fremstår som et unikt hus i den røde by, Århusgadekvarteret.

Samspil og kontrast til Kronholm

Arkitekturen udnytter placeringen ud mod Kronløbsbassinet, hvor store vinduespartier og altaner drager området ind i bygningen. Altanerne ligger tilbagetrukket i facaden, hvilket sikrer, at den skarpskårne bygning ikke mister sin markante og enkle detaljering med påklistrede altaner, samtidig med at der skabes skyggevirkning og læ. Huset er udført i robuste, vejrbestandige materialer, som har en lang levetid og patinerer smukt, og som kan tåle det hårde slid, der opstår i en tæt bydel, som samtidig er placeret helt ud til vandet.

Bygningens stramme udtryk står i kontrast til Kronholms mere poetiske udtryk. Kronholm er forbundet med Fortkaj via en undersøisk tunnel, der fører biler fra gadeplan ned i en underjordisk p-anlæg i tre etager. Med sine lyse betonindramninger spiller Fortkaj op til Kronholms lyse materialer, og således afspejler bygningerne et fjernt slægtskab.

Et intimt gårdrum med smuk beplantning virker som mødested, hvor der inviteres til leg og til at dyrke de små haver. Gårdområdets beplantede højbede i cortenstål spiller smukt op mod facadens røde tegl.

 

 

Udbyggelse af brokvarteret

Fortkaj er tegnet til at pege både fremad og tilbage som et harmonisk proportioneret hus, der med enkle og ydmyge virkemidler skaber sig eget udtryk, mens det stadig forholder sig til sine omgivelser.

Bygningen er en moderne fortolkning af det klassiske karrébyggeri, som kendes fra brokvartererne, og skaber dermed en kobling til nabo-kvarteret Østerbro. Karréen udgøres af fire vinkler, der er markeret skiftevis med glat eller relief murværk. Bebyggelsens forskellige højder skaber et dynamisk udtryk. Dette tilfører moderne elementer til den klassiske karréstruktur, hvorved Fortkaj illustrerer historien om Nordhavn; et sammenflet af historisk og moderne arkitektur.

Bygherre
Kronløbsøen Projekt P/S (By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen)
Samarbejde
Cobe, Sted By- og Landskabsarkitekter, Jönsson Entreprise A/S, AFRY
Beliggenhed
Nordhavn
Areal
8255 m2
Status
Færdig september 2021
×