Flintholm Company House II

Den nye bebyggelse på Flintholm ved Jesper Kleins plads udformes som en let identificerbar bygning, solitært placeret mellem områdets større erhvervs- og boligbebyggelser.

Bygningens grundform danner ryg mod metroen og Flintholm Company House og medvirker således til at definere rummet omkring Jesper Kleins plads.

Mod pladsen er stueetagen bevidst roteret i forhold til de overliggende etager, således at en god visuel kontakt sikres mellem Dirch Passers Allé, pladsen og indgangen til EY. Samtidig tilvejebringes en arkitektonisk dynamik, der understreger bygningens solitære placering, hvor Dirch Passers Allé skifter sit forløb mod Stig Lommers Plads.

Stueetagen indeholder bl.a. foyer, køkken og kantine, samt mødecenter, som netop med transparens og åbenhed henvender sig til omgivelserne.

Fem kontoretager udformes med en rumlig fleksibilitet, der giver muligheder for forskellige anvendelsesformål. Facader udføres som glas- alufacader med vandrette bånd og lodrette sværd, der skærmer mod solen og giver facaden dybde. Teknik er placeret på tag og afskærmes af begrønnede inddækninger. Øvrige tagflader begrønnes.

Mod pladsen etableres en stor grøn oase med varierende beplantning og sidde-nicher. Uderummet mellem bygningen og Flintholm Company House udformes som en stor by-terrasse med et terrassedæk punkteret af højbede og kar til opsamling af regnvand.

Bygherre
NCC Property Development A/S
Samarbejde
NCC Danmark A/S, Byggeri Øst, 1:1 landskab
Beliggenhed
Jesper Kleins Plads, Flintholm
Areal
8.250 m2 kontor + p-kælder
Status
Under opførelse
×