Finger E Københavns Lufthavn

Finger E er en del af den gennemgribende flowudvidelse ved landsideterminalområderne i Københavns Lufthavn – CPH. CPH har gennem årene udviklet sig til en række særegne bygninger fra den første terminal i 1939. Kombinationen af terminaler, fingre, passagerområder, indkøbsområder og kontorer danner tilsammen et enormt offentligt bygningskompleks, der på grund af dets mangfoldighed og mindre bygningsenheder opleves som en by med sin egen særlige atmosfære.

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S
Samarbejde
COWI A/S, Zeso Architects
Beliggenhed
Københavns Lufthavn
Areal
22.000 m²
Status
Indviet, juni 2019

Grebet

Bygningen er udformet som en veldefineret ”skal” – en ramme for passagernes bevægelse fra ankomsthallen til den ventende flyver. Gennem enkle og robuste materialevalg og et balanceret dagslysindtag skabes en bygning, som understøtter, at varierende funktioner som ophold, skranker og forskellige servicetilbud får lov at påvirke og forny arkitekturen.

Inspirationen er fundet i Terminal 2, som er et fint og meget passende eksempel på en lufthavnsbygning som har en arkitektonisk robusthed, og som igennem årene har vist sig at kunne rumme kompleksitet i form af forskellige konfigurationer af balkoner, svævende gangbroer og indskudte voluminer.

Ventezoner og gangpassager er formgivet i dynamiske, svungne linjer. Bygningen er fordelt på tre publikumsorienterede etager. Imellem betonsøjlerne og betonkernerne løber lette flowbalkoner, der sikrer gennemgang for de rejsende. Det øverste transitdæk fremstår nedstroppet, og bidrager med en aktiv identitet til resten af bygningen.

Løsningen sikrer separerede flows for ankommende passagerer, og øger overskueligheden for passagerer ved at signalere flowretning.

Der er generøse ovenlys i bygningen, der giver en visuel- og oplevelsesmæssig kontinuitet i det samlede lufthavnsanlæg.

Finger E’s arkitektur er bygget op omkring et rationelt og robust konstruktivt system, bestående af få store betonsøjler og betonkerner, som reducerer bindinger på funktionalitet forbundet med flow og proces. Løsningen skaber fleksibilitet både nu og ved eventuelle omdisponeringer i fremtiden.

Materialer

Terminalens lyse materialefremtoning er båret af naturmaterialer. I træ og natursten, komponeret i geometrier, der fremhæver dagslys og understøtter terminalens funktionalitet. Materialeholdningen bygger videre på CPHs overordnede materialitet med varme materialer og bløde former.

Funktioner

Finger E, Etape 1 udgør 22.000 m² og indeholder i stuen i alt 4 Schengen-busgates, 2 flex-busgates og 4 Non-Schengen-busgates samt på 1. sal en brobetjent flex-gate, 2 brobetjente Non-Schengen-gates og en paskontrol inkl. supportrum til politiet mm.

På 2. sal etableres adskilte flows for Non-Schengen, Schengen og Non-EU passagerer, herunder passagerflow til/fra GO-terminalen. Yderligere etableres et transfer-security område på 2. sal samt en ny Border Control bygning.

×