Europaskolen

Centralt i Carlsberg Byen mellem de bevaringsværdige bygninger af høj arkitektonisk kvalitet ligger Europaskolen som et moderne svar på en skole, der arkitektonisk refererer til sine omgivelser.

Med sin placering på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Pasteursvej – tæt på Elefantporten og med bl.a. Maskincentralen, Den snoede skorsten og Lagerkælderen som nærmeste naboer – har Europaskolen en yderst prominent placering i hjertet af Carlsberg Byen.

Europaskolen er en internationalt akkrediteret, offentlig skole i København bestående af skole, fritidstilbud, idrætshal og udearealer. Europaskolen er en afdeling af det internationalt kendte Sankt Annæ Gymnasium.

Skolen er en international skole med en stærk profil inden for både sprog, naturvidenskab og musik, der danner gode rammer for venskaber og netværk på tværs af lokale og internationale familier.

Bygherre
Carlsberg Byen P/S
Samarbejde
BAM Danmark A/S, NORD Architects, EKJ Rådgivende Ingeniører
Beliggenhed
Ny Carlsbergvej, 1799 København V
Areal
14.000 m2
Status
Realiseret i 2018

Skolen i byen

Skolens udformning og placering er nøje tilrettelagt i samspil med de eksisterende bygninger, således at der skabes byrum i menneskelig skala, hvor oplevelsesrigdom, passager, glidende overgange mellem ude og inde, byliv og sociale rumligheder er højt vægtet.

Europaskolen er rumligt organiseret som en 5 etagers karré, der i stueetagen mod syd sammenbindes med skolens fritstående sportshal. Mellem skolen og sportshallen ligger et offentligt bylandskab. Her er byens gulv fra Ny Carlsberg Vej til Franciska Clausens Plads trukket gennem skolen i to niveauer – gennem den store åbne kantine i stuen og gennem et offentligt bylandskab over kantinens tag. Skolens mere offentlige fællesfaciliteter skaber en aktiv kantzone ud mod byens rum i stueetagen.

Den åbne stueetage og det offentlige taglandskab er med til at skabe identitet og byliv i et læringsunivers, hvor zoner til fordybelse, dialog og fysisk udfoldelse bliver en integreret del af både Europaskolen og bydelens identitet. Men omvendt er det også med til at invitere bydelens borgere indenfor og til at gøre det nemt at benytte skolens faciliteter til mange formål.

Skolen er designet med en stor rumlig variation, der foregår i et tæt samspil mellem ude og inde. Mod Franciska Clausens Plads åbner bygningen sig mod byen i et legende læringslandskab i flere niveauer, som med arkitektonisk reference til kunstneren bag navnet giver området en helt særlig karakter og identitet.

Idrætshallen fungerer som en overdækket udvidelse af pladsen – en direkte forlængelse af byens gulv.

×