Europaskolen i Carlsberg Byen designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Europaskolen

Rum for læring i historiske Carlsberg Byen

Europaskolen er Københavns eneste internationale, offentlige skole. Den er en moderne, nyopført skole midt i det historiske Carlsberg Byen med bevaringsværdige naboer, som Elefantporten, Maskincentralen, Den Snoede Skorsten og Lagerkælderen.

Europaskolen tilbyder et inspirerende læringsmiljø fra yngste til ældste elev og har et stærkt fokus på sprog, naturvidenskab og musik. Skolen har plads til 900 elever fra 0. klasse til 3.G og danner rammen for, at venskaber og netværk bliver styrket på tværs af lokale og internationale familier.

Bygningen er designet som en oplevelsesrig skole, hvor de historiske omgivelser stimulerer og inspirerer til leg og læring. Adskillige passager og glidende overgange mellem skolen og det offentlige rum bidrager til et levende byrum i menneskelig skala. Samtidig skaber bygningen værdi for hele bydelen, da skolens områder er åbne til glæde for alle.

Europaskolen i Carlsberg Byen designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

En stor skole på en lille grund i en tæt by

Fra starten var projektet med Europaskolen ekstraordinært. Opgaven var at tegne et moderne læringsmiljø på 14.000 m2 i et tæt byrum mellem historiske bygninger på en kun 4.700 m2 grund. Det stillede høje krav til form, placering og koncept.

Løsningen blev en fem etagers karré, der i stueetagen mod syd er bundet sammen med skolens fritstående sportshal. Mod Franciska Clausens Plads åbner bygningen sig mod byen i et legende landskab. Området har en helt særlig karakter og identitet med reference til kunstneren, der har navngivet pladsen.

Europaskolen i Carlsberg Byen designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Bydelens gulv er trukket gennem skolen på to niveauer fra Ny Carlsbergs Vej til Franciska Clausens Plads. Gennem den store kantine i stuen og via det offentlige landskab over kantinens tag. Her er der zoner indrettet til fordybelse, dialog og fysisk udfoldelse, som er en integreret del af Europaskolens identitet. Skolens faciliteter skaber et aktivt område mod byens rum i stueetagen.

Idrætshallen fungerer som en overdækket udvidelse af pladsen – en direkte forlængelse af byens gulv.

Europaskolen i Carlsberg Byen designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Harmonisk og karakterfuld arkitektur på et historisk sted

Arkitektonisk har Europaskolen fået et selvstændigt udtryk, der samtidig passer harmonisk ind i den karakterfulde kontekst, som Carlsberg Byen er.

Teamet bag har brugt de samme virkningsmidler som hos de historiske bygninger, herunder i form af bygningsintegreret kunst og ornamentik.

De kendte guldskiver fra den gamle lagerkælder har inspireret Europaskolens facadeelementer i guld, og de karakteristiske, udstående teglmursten på skolens facade afspejler de historiske bygningers ornamentik.

Europaskolen i Carlsberg Byen designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Bygherre
Carlsberg Byen P/S
Samarbejde
BAM Danmark A/S, NORD Architects, EKJ Rådgivende Ingeniører
Beliggenhed
Ny Carlsbergvej, 1799 København V
Areal
14.000 m2
Status
Realiseret i 2018
×