Elektrohuset, Valby Maskinfabrik

Det gamle industrikvarter omkring Valby Maskinfabrik er ved at blive transformeret til en imødekommende bydel med boliger og erhverv.

Elektrohuset står, sammen med Valsehuset, som den ene af de to lange facader, der indrammer Maskintorvet – det centrale byrum i området. Den anden langside udgøres af den gamle industrielle P2-Hal, der er omdannet til kulturelle og erhvervsmæssige formål. De to facader komplementerer og spejler sig i hinanden, og over Maskintorvet skabes en venlig overgang fra fortid til nutid. Visionen for hele området underbygges: Et levende, urbant kvarter, der på én og samme tid peger på fremtiden, og har tråde tilbage i områdets historie. Bydelen omkring Valby Maskinfabrik er præget af den måde, den tidligere tunge industri har formet arkitekturen og uderummene. Solide værksteds- og produktionsbygninger opført i tegl og stål, hvoraf de vigtigste stadig står og vidner om fortiden.

Elektrohuset er en nutidig bebyggelse, som går i dialog med stedet og dets ældre, industrielle bygninger. Fabrikshallernes tyngde, skala, materialitet og stoflighed er bibeholdt i boligkarréen for at forstærke stedes ånd og karakter.

Facadeproportioneringen, de vandrette linjer og vinduernes indbyrdes placering har i sit udtryk og rødder tydelige referencer til klassisk nordisk modernisme. Elektrohusets og Valsehusets tilsammen næsten 200 meter lange facade mod pladsen er moduleret med lodrette og vandrette facadeåbninger placeret i plan med og tilbagetrukket fra facaden for at opnå en facade med rytme og relief.

Den samlede husdybde er kun 9,3 meter, hvilket giver boligerne et usædvanligt generøst dagslys. Alle vindueskarme er sænket til 40 cm over gulv og fungerer som lysninger, man kan sætte sig i og nyde de grønne omgivelser.

Terrasserne og forhaverne er overgangszonen mellem boligerne og byrummene. Beboerne i stueetagen kan anvende terrassen og forhaven til afslapning, spisning og solbadning. De fælles gårdrum er skabt for beboerne omkring gårdrummene. Pladserne og gaderne anvendes til samme formål som gårdrummene, og bruges primært af dem, der bor tæt på. Maskintorvet, der har samme størrelse som Nytorv og Gammel Torv til sammen, bliver omdannet til flere rekreative rum med forskellige funktioner for hele bydelen.

Maskintorvet er Valby Maskinfabriks store centrale plads og det naturlige mødested på tværs af kvarterer, aldersgrupper og interesser.

Elektrohuset rummer 65 veldisponerede 2-, 3- og 4-rumsboliger, der ligger mellem 70-119 m² brutto.

Standardboligerne er 3-værelses lejligheder disponeret med køkkenet som det centrale omdrejningspunkt i boligen. Stuerne er gennemlyste med udgang til altan eller terrasse, og gangareal er undgået for at udnytte boligen optimalt. Hjørnelejlighederne er større end standardlejlighederne og er disponeret med opholdsareal ud til hjørnealtaner.

Byggeriet overholder kravene til lavenergiklasse 2020. Det lave energiforbrug opnås bl.a. igennem en højisoleret klimaskærm og lavenergi træ/aluminium-vinduer samt optimerede tekniske installationer.

Bygherre
De Forenede Ejendomsselskaber
Samarbejde
Erik Pedersen Rådgivende Civilingeniører, Schønherr A/S, WR Entreprise A/S
Beliggenhed
Montagehalsvej, 2500 Valby
Areal
15.350 m2
Status
Realiseret i 2016
×