Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)

Vilhelm Lauritzens Radiohus, opført 1938-1945, er et hovedværk i dansk modernistisk arkitektur. Da Danmarks Radio flyttede til DR Byen opstod muligheden for at anvende den fine bygning til konservatorium.

Mange af bygningens oprindelige rum lod sig anvende direkte til konservatorieformål. Først og fremmest selvfølgelig koncertsalen, men også studierne og korprøvesalen. Kontorlokalerne kunne enkelt indrettes til konservatoriets administration.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt konkurrencen om indretningen til konservatoriet. I konkurrencen var det særligt indretning af øvelokaler i kontorfløjen, der blev fokuseret på. Efterfølgende blev den fredede bygning ombygget indvendigt, så indretningen opfylder konservatoriets krav til akustik, brug og klima i respekt for husets arkitektur, hvorimod facader og den flotte kantine taghave forblev uændret.

Der blev indrettet lokaler til konservatoriets vokal- og instrumentalundervisning, rum til undervisning af komponister, dirigenter, musikpædagoger, ensembler m.v. Hertil kommer øvelokaler, kontorer for lærere og administration, et auditorium og et musikbibliotek. Koncertsalen, Studie 2 og mange andre af husets markante rum et bevaret uændrede.

”Arkitekten Vilhelm Lauritzens smukke og unikke bygningskompleks fra 1930’erne har gennemgået en spændende transformation med henblik på at imødekomme skiftet fra en funktionalitet til en anden. Der er således taget hul på et nyt kapitel på adressen Rosenørns Alle 22. Bygningen vil fremover stå hundrede procent i musikkens tjeneste som en perfekt ramme for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium…”

Citat Bertel Krarup, Rektor 2008

Litteratur: Fra Radiohus til Musikkonservatorium, Morten Lund m.fl. , 2008

Bygherre
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Samarbejde
Birch og Krogboe A/S
Beliggenhed
Rosenørns Allé 22, Frederiksberg
Status
Realiseret i 2008
×