NYT KONTORDOMICIL I HØRSHOLM

6100 m2 kontordomicil i tre etager til DHI – en vand og miljø rådgivnings- og forskningsvirksomhed – i DTU Science Park Hørsholm.

DTU Science Park danner rammen om Danmarks førende deep tech-community – med mere end 260 virksomheder og mere end 3.400 forskere, iværksættere, forretningsudviklere og initiativrige ansatte.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Hoffmann, DTU Science Park og de fremtidige lejere DHI, som har været involveret fra første streg.

Bygherre
DTU Science Park
Lejer
DHI
Samarbejde
Hoffmann A/S, totalentreprenør, Rambøll A/S, rådgivende Ingeniører, JL engineering - rådgivende ingeniører
Beliggenhed
DTU Science Park Hørsholm
Areal
6.100 m²
Status
Under opførelse

DHI har haft særlig fokus på placeringen i DTU Science Park med en stueetage, der på længere sigt kan konverteres til public area som del af en innovativ ”Vand-klynge” i DTU Science Park Hørsholm.

Det har været et stort ønske at skabe en god sammenhæng mellem ude og inde, og at der i hele huset er gode og varierede kig til det omgivende skovlandskab med en lille sø.

DHI har ønsket organisationens identitet med vand og miljø, med arbejde ”ude i marken” og med test i laboratorier fortolket i det ny kontordomicil.  Især ”Havn” har været et konceptuelt udgangspunkt for materialevalget, som rå beton og ubehandlet stål og træ.

GRUNDEN

Byggegrunden har en helt særlig karakter med tæt beplantning og en mindre skovsø. Den eksisterende bevoksning på grunden er bevaret i størst muligt omfang.

Ankomsten til den nye bygning foregår på en in-situ støbt sti formet som en å, der bugter sig gennem landskabet.

BYGNINGEN

I den overordnede disponering af bygningen er der lagt særlig vægt på integrering af landskabet i bygningen, ankomsten med showroom, der viser DHIs seneste projekter inden for vand og miljø – samt bevægelsen gennem huset og kantinens kontakt til udearealer og naturen.

I disponering af kontoretagerne er der lagt vægt skabe de bedste rammer for en aktivitetsbaseret indretning, der understøtter samarbejde, projektarbejde, muligheden for ro og fordybelse mv.

Ved disponering og placering af konstruktioner, kerner og installationer har der været særlig fokus på reducering af gangarealer, interne flow samt fleksibilitet ift. fremtidige bygningsændringer.

Selve bygningen består af et enkelt bygningsvolumen på 6100 kvadratmeter fordelt på tre etager, hvor diagonale forskydninger af kerner og atriumhul i dækkene skaber dynamik, bevægelse og en variation i rumlige oplevelser.

Forskydning af kerner skaber en åbning mod ankomsten fra P-pladser i det det grønne – med diagonal åbning mod skoven og bevægelse videre mod DHI laboratorier og øvrige faciliteter i ”Vand-klyngen”. En vigtigt sammenhæng og sammenbinding af DHI.

Forskydning af atriumhullet understreger ligeledes en diagonal bevægelse op til husets kontoretager.

Således vil man fra receptionen både få et kig gennemhuset mod naturen og videre til DHIs haller – og sammen med et kig op til kontoretagerne.

Slyngelstuen ligger mod vestvendt terrasse med eftermiddags- og aftensol. Kantinen ligger mod øst og sydvendt terrassen med formiddags- og middagssol.

Kantinen er ligger delvist forsænket, så det skabes et særligt rum med mulighed for større samling.

I udeområdet mod skovsøen er der i forlængelse af kantinen placeret en terrasse i flere niveauer med udsigt mod skovsøen og den omkringliggende skov.

MATERIALER

Bærende vægge/kerner vil fremstå i rå beton med træforskalling og søjler, trapper og værn vil fremstå i ubehandlet stål, og genbrugstræ fra grunden – forventes at være en integreret del af indretningen.

×