Når naturen er integreret i arkitekturen

For enden af den in-situ støbte ’skovsti’ gennem tæt skovbevoksning og ved en mindre sø åbner indgangen sig til DHI’s nye kontordomicil – en rådgivnings- og forskningsvirksomhed inden for vand og miljø. Virksomheden ligger midt i DTU Science Park i Hørsholm, der er Danmarks førende deep tech-community med mere end 260 virksomheder og mere end 3.400 forskere, iværksættere, forretningsudviklere og ansatte.

Bygherre
DTU Science Park
Lejer
DHI
Samarbejde
Hoffmann A/S, totalentreprenør, Rambøll A/S, rådgivende Ingeniører, JL engineering - rådgivende ingeniører
Beliggenhed
DTU Science Park Hørsholm
Areal
6.000 m²
Status
Opført i 2019
Certificeringer
DGNB Sølv

Den godt 6.000 m2 store DGNB Sølv-certificerede bygning i tre etager ligger på en særligt karakterfuld naturgrund. Den er indrettet med et fokus på areal- og flowoptimering og samtidig udnytte de unikke omgivelser til at skabe en sammenhæng mellem ude og inde.

”Arkitektonisk har vi integreret huset i landskabet og skabt bevægelse og overgange, både mellem huset og naturen og gennem bygningen. Det betyder, at der overalt er gode og varierede kig til det omgivende skovlandskab”

– Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Forskydninger skaber åbning til naturen

DHI har ønsket, at det nye domicil afspejler organisationens identitet, der kredser om arbejdet med vand i naturen. Især havnemiljø har været et konceptuelt udgangspunkt for materialevalget, der særligt er rå beton, stål og træ.

Et arkitektonisk greb med diagonale forskydninger af kerner og atriumhul i dækkene skaber dynamik, bevægelse og en variation i rumlige oplevelser.

“Ved at forskyde kernerne opstår en åbning mod ankomsten fra p-pladser vendt mod det de grønne omgivelser med diagonal åbning mod skoven. Den bevægelse fortsætter videre mod DHI’s øvrige faciliteter i vand-klyngen – en vigtigt sammenhæng og sammenbinding af DHI”

– Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

En forskydning af atriumhullet understreger den diagonale bevægelse op til husets kontoretager. Det giver et kig gennem huset fra receptionen mod naturen og videre til DHI’s haller – med et view op til kontoretagerne. Slyngelstuen ligger mod vestvendt terrasse med eftermiddags- og aftensol.

Gennemgående for huset er bærende vægge og kerner i rå beton med træforskalling. Søjler, trapper og værn fremstår i ubehandlet stål, og genbrugstræ fra byggegrunden er brugt aktivt i indretningen.

Den østvendte kantine ligger delvist forsænket og skaber et særligt rum med mulighed for større samling. I forlængelse af kantinen er der placeret en sydvendt terrasse i flere niveauer med udsigt mod skovsøen og den omkringliggende skov.

Aktivitetsbaseret indretning, effektive flow og fremtidig fleksibilitet

Kontoretagerne er disponeret efter at skabe de bedst mulige rammer for en aktivitetsbaseret indretning, der understøtter samarbejde, projektarbejde, muligheden for ro og fordybelse mv.

Ved disponering og placering af konstruktioner, kerner og installationer har der været særlig fokus på at reducere gangarealer, optimere interne flow samt fleksibilitet i forhold til fremtidige bygningsændringer. Samtidig har DHI og DTU Science Park ønsket muligheden for på længere sigt at konvertere stueetagen til public area som del af en innovativ vand-klynge med andre virksomheder.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med DTU Science Park, Hoffmann og Vilhelm Lauritzen Arkitekter de fremtidige lejere DHI, som har været involveret fra første streg.

Domicilet er DGNB Sølv certificeret.

×