Danmarks ambassade i Indien

Danmarks nye ambassadebygning i New Delhi, Indien er placeret ud til en træbeplantet boulevard i et område af byen med tæt og lav bebyggelse blandet med fine grønne parkrum.

Ambassaden er sammensat af to dynamisk vinklede længer i tre etager forbundet med tre forfinede forbindelsesgange, der danner to indre gårdrum. Bygningen er bundet sammen af en facade, der som et bånd løber hele vejen omkring bygningerne og tilfører en visuel helhed til det samlede anlæg.

Facaderne fremstår lyse med markante lodrette lameller, der skærmer for det ofte kraftige sollys, og samtidig tillader udsyn til både himlen og det lille parkanlæg, som ambassaden ligger i. En facadebearbejdning, der i sin lethed og proportionering passer ind i områdets bygningsmæssige fremtoning og det nordlige Indiens tradition for filigran-inddækkede verandaer.

Indgangspartiet er markeret som en port, der indeholder en diskret sikkerhedssluse. I stueetagen ligger personalekantinen og andre fællesskabende funktioner. Bygningslængerne har en begrænset bredde, der giver gode dagslysforhold og udsyn til husets fleksible kontorarbejdspladser.

Bygningsanlægget og parkens omkransende mur signalerer sikkerhed, uden at anlægget fremstår som et fort. Den statiske og dynamiske sikkerhed opleves som et gennemgående tema i løsningen af byggeriet.

Bygherre
Udenrigsministeriet
Samarbejde
V.V. Architects Pvt. Ltd., EKJ Rådgivende Ingeniører AS
Beliggenhed
New Delhi
Areal
3.500 m²
Status
Indviet i 2019

I kontrast til ambassadebygningens svungne geometri ligger embedsboligerne – en stribe to etagers kubiske rækkehuse til personaleboliger – på grundens sydlige del.

Fotograf: Deepshikha Jain

×