”Kilen” er med årene blevet Frederiksbergs omdrejningspunkt for undervisning og kultur. Handelshøjskolen ligger som en af de mest markante bygninger på Solbjerg Plads.

Bygningen er disponeret over en indre gade, der danner rygrad til en række auditorier, et bibliotek, CBS’s fællesadministration og fællesfaciliteter. En stor del af CBS på Solbjerg Plads er lukkede funktioner, hvor af auditorierne er en væsentlig del. Alligevel fremstår byggeriet åbent og inviterende, rettet mod det trafikerede fodgængerstrøg ved Frederiksberg bibliotek og Frederiksberg Metrostation.

CBS er holdt i jordfarver i gode robuste materialer. Tværgående længebygninger beklædt med skærmtegl, bygget op omkring en synlig stålramme, skaber en robust kamstruktur, der samtidig nedskalerer yderrummene foran bygningen. Stig L. Anderson har skabt lommeparkerne, langs sydfacaden, med støtte fra en række fonde.

Bygherre
Handelshøjskolen i København
Samarbejde
Forskningsministeriets Byggedirektoratet, Carl Bro A/S, Erik Reitzel, Stig L. Anderson
Beliggenhed
Solbjerg Plads, Frederiksberg
Areal
38.500 m2
Status
Realiseret i 2001
Priser
Frederiksberg Kommunes arkitekturpris 1999 - 2001

Den slanke bygning, der markerer den indre gade, er inddækket i glaspartier – i tydelig kontrast til foyerens jordfæstede rotunde, der står i lyse indfarvede betonelementer. Den indre gade brydes af små pladsdannelser, der naturligt inviterer til ophold- og pauserum.

Indvendig danner det stoflige Ølandsstengulv en god fælles klangbund i foyeren og den indre gade. I biblioteket får de lyse søjler og dækforkanter de åbne etager i biblioteket til at fremstå som et indskudt møbel i et stort trygt rum. Her er gulvene beklædt med en varm træsort i kontrast til husets øvrige etager, der står i en karakteristisk rød linoleum.

Kendetegnet for bygningen er, at dens udstrakte volumen opleves nedskaleret i en række velproportionerede længer, der er sammensat gennem en forfinet detaljering. Generelt er skolens rum – fakulteterne, foyeren, den indre gade, læsesalene og administrationen naturligt belyst udefra. Dagslyset er filtreret gennem ovenlys og glaspartier, der er nøje disponeret efter verdenshjørnerne og bygningsanlæggets placering på grunden.

Parkeringsarealer med i alt ca. 350 pladser er fordelt dels på terræn og dels i en parkeringskælder under midterstrøget. Adkomst fra parkeringskælderen til bygningen sker direkte til institutter, administration og studenterstrøget via interne elevatorer og trapper.

CBS på Solbjerg Plads er blevet til på baggrund af en international arkitektkonkurrence.

×