CBS Flintholm

CBS’ afdeling i Flintholm Company House fordeler sig over 2.200 m² og er indrettet til auditorier, åbne studiearealer samt supplerende faciliteter som studenter-café, Campus Desk og printrum til de studerende. Der er en levende stemning i de dobbelthøje lokaler, hvor CBS’ studerende indtager de åbne rum omkring de faste auditoriekerner. Auditorierne, bag de bølgede facadebeklædninger, kan opdeles fra tre til fire lokaler og med mulighed for at rumme op til i alt 600 studerende. Der er en fin trappesering i auditoriernes indre, der danner en fokuseret ramme for forelæsninger og undervisning.

Lige udenfor døren – i det nye Revykvarter – er der gode sydvestvendte landskabsrum til pauser og socialt samvær.

Der er en bevidst rå fremtoning i CBS’ lokaler. Gulvene er støbt på stedet, og sammenbinder rummene, der lodret opdeles af de hvidmalede ydervægge, lette glaspartier og auditoriekernernes karakteristiske korrugerede aluplader. Lofterne er eksponerede med synlige ventilationsrør, akustikplader og lampearmaturer. Facadevæggen langs metrolinjen er enkelte steder gennemhullet af kvadratiske dagslysindtag, der står i stærkt familieskab med de lamper, der samme sted i den dybe bygning skaber et simuleret dagslys til glæde for det daglige studiemiljø. Lokalerne var oprindeligt tænkt til en dagligvareforretning, men er transformeret til et studiemiljø, der i ”myldretiden” opleves som en lille by i byen.

Projektet blev realiseret på knap fire måneder mod typisk 16 måneder for projekter i denne kategori og størrelsesorden.

Bygherre
NCC Property Development A/S
Samarbejde
NCC
Beliggenhed
Stig Lommers Plads 2, 2000 Frederiksberg
Areal
2.200 m²
Status
Realiseret i 2013
×