Bøgelunden Daginstitution

Pædagogisk viden bag alternativ løsning

Et stigende indbyggertal i Blovstrød har skabt et behov for at tilbyde moderne daginstitutioner med plads til leg og læring. Det nye børnehus Bøgelunden bliver den anden af to nye institutioner i tilknytning til Blovstrød skole. Den første – Pilelunden – er indviet. Bøgelunden kombinerer den nyeste viden inden for pædagogik med medarbejdernes ønsker til og ambitioner for deres fremtidige daginstitutioner. Husets to etager har plads til 150 vuggestue- og børnehavebørn placeret i fire store hjemmegrupper samt en mindre enhed med særlige rumligheder.

Pædagogisk forskning viser, at børn drager stor fordel af at indgå i grupper med blandet alder. Derfor er vuggestue- og børnehavebørn ikke adskilt, men indgår i stedet i børnegrupper, der rummer en blanding af børn i alderen 1-6 år.

Frem for store fællesarealer har hver gruppe har sin egen stue, hvilket giver pædagogerne et større overblik og omgivelserne bliver mere overskuelige for børnene, særligt de helt små. De 4 +1 hjemmestuer kan tilbyde et bredere udvalg af aktiviteter i nære, trygge rammer og skaber en større identitet og et tilhørsforhold for børnene.

Bygherre
Allerød Kommune
Samarbejde
Arkitekt og indretningskonsulent Susanne Staffeldt
Beliggenhed
Blovstrød
Areal
1.500 m2
Status
Under opførelse

En grøn legerampe som aktivt element

Bøgelunden omfavner med sin vinkelform det grønne gårdrum. På samme måde som med Pilelunden er husets udeareal tilgængeligt fra både stue- og 1. sal. Frem for en traditionel trappe er terrænet løftet i en rampe, der fungerer som et aktivt element i legen. Den har en snoet form, der skaber legerum både på og under rampen.

Med en facade i rødbrune skærmtegl refererer bygningen i sin materialitet stærkt til det omgivende villakvarter med facader, der fremstår i røde mursten.

Vinduerne varierer i størrelse, men tager alle udgangspunkt i, at de kan indgå som en aktiv del af børnenes leg. Nogle som små kighuller til verden udenfor, andre er store med brede karme, hvor børnene både kan lege og vinke farvel og goddag.

Fælles for begge Blovstrøds nye daginstitutioner er, at nogle de indvendige vægge kan nedtages. Det gør husene fleksible og fremtidssikrede, idet de nemt kan tilpasse sig en skiftende demografisk sammensætning og skiftende behov og ønsker.

Bøgelunden Daginstitution tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
×