Bella Business

I Københavns nye internationale erhvervskvarter Bella Business nær Bella Center Copenhagen og Hotel Bella Sky har danske og internationale virksomheder nu en unik mulighed for at skabe eget kontordomicil med en grøn profil.

Nyt domicil med rekreative åndehuller tæt på byens puls

Bella Business ligger i et livligt internationalt smørhul af erhverv og boliger med tæt tilknytning til hjertet af København. Vilhelm Lauritzen Arkitekter designer den nye bæredygtige erhvervsejendom, der skal rumme erhvervsdomiciler fra 10.000 m² og erhvervsejendomme med kontorlejemål i mange forskellige størrelser.

Bygningen har en markant og synlig placering i overgangen mellem Amager Fælled og Bellakvarteret. Det skaber en unik mulighed for et domicil, der kobler det rekreative, åbne landskab med byens puls.

Bygherre
Solstra development
Beliggenhed
Bellakvarter, Ørestad
Areal
26.000 m2
Status
Igangværende

Ude og inde flyder sammen med tag-loop, gårdhave og café

De nye erhvervsejendomme får udsigt ud over naturskønne Amager Fælled med kig til Københavns Centrum og bliver designet og indrettet i tæt dialog med de kommende lejere.

Stueetagen har store åbninger i facaden, der orienterer sig mod Kvarters Pladsen og Bellahave. Det giver den besøgende en fornemmelse af domicilets indre rumlige variation og mangfoldighed allerede ved ankom­sten. I sammenhæng med den nye, urbane plads er der mulighed for etablering af en stemningsfyldt café. Det vil bidrage til en bygning, hvor inde og ude flyder sammen og opleves som én sammenhængende bevægelse. En bygning i dialog med byen.

En centralt placeret gårdhave binder stueetagens funk­tioner sammen i ét samlende, grønt greb. Her er der plads til møder udendørs, pauser og ophold i forbindelse med kantinen og mødecenteret. Et unikt, grønt ‘tag-loop’ tilbyder et rekreativt åndehul som supplement til stueetagens mere offentlige cafe.

Her kan medarbejdere benytte de udendørs opholdsrum og mødefaciliteter, der orienterer sig mod omgivelserne, og som sam­tidig tilfører bygningen et dynamisk udtryk, der åbner sig mod Bellakvarteret og Amager fælled.

Domicilets ydre arkitektur spiller på kontrasten mellem tyngde og lethed, udskæringer og forskydninger. I den urbane facade udskæres to præcise snit. Ét mod byen og pladsen i stueplan og et andet mod de rekreative omgivelser, der er placeret centralt i bygningens øvre del.

Der er anvendt transparente glaspartier, indskudte haver og forskydninger udført i klassiske materialer som blandt andet tegl, der patinerer smukt. Det skaber et imødekommende og in­viterende hus, der på én gang vil fremstå både moderne og tidsløst.

Indretningen på etagerne vil være præget af lyse og funktionelle rum, robuste overflader og muligheden for en fleksibel og varieret indretning, der understøtter aktivitetsbaseret arbejde i en moderne organisation. Dertil er der en stor grad af variation i lejemålsstørrelser og rumlige sammenhænge.

×