3 lufthavne i Grønland

Designet til de tre nye lufthavne i Grønland repræsenterer en enestående mulighed for at skabe et moderne, inviterende og overskueligt miljø, som kan tilgodese og rumme de mange specifikke behov og krav, som en lufthavn stiller.

Tre hovedprincipper danner baggrund for tilrettelæggelsen af Nuuk, Lilulissat og Quqortoq lufthavne:

Muligheden for at skabe en lufthavnstype, der gennem dens arkitektur byder velkommen til Grønland.

Muligheden for at sætte passagererne i centrum, hvor bygningen omfavner og leder brugerne fra start-, transit- eller slutdelen af deres rejse.

Muligheden for at sikre en robust og fleksibel løsning, som er tilpasningsdygtig i en hurtigt voksende og foranderlig branche.

Bygherre
Kalaallit Airports A/S
Samarbejde
ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Spangenberg & Madsen A/S
Beliggenhed
Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq - Grønland
Areal
8528 m2
Status
Konkurrence 2018

Grønland er kendt som et kontinent af store kontraster, hvor samspil og forskelle sætter deres aftryk i en enestående natur og en varm kultur. Lufthavnene er derfor designet med et harmonisk samspil mellem et stærkt og enkelt arkitektonisk greb og med omgivelserne som kernefokus.

For hvert enkelt forslag gælder det arkitektoniske hovedgreb, der ligger i hver enkelt bygnings facetterede loft, som udfolder sig som et bølgende tæppe på tværs af terminalen. Loftets dynamik, tekstur og skyggespil mimer lufthavnens egne omgivelser som en afspejling og stoflig fortolkning af de fjelde, fjorde og byer, der præger udsigten fra terminalen, og fungerer som en glidende overgang mellem inde og ude, hvor opfattelsen af naturens bevægelighed flytter sig fra under fødderne, til over hovedet.

I et land med lange, mørke vintre og lyse, solrige somre er de tre lufthavne et forsøg på at skabe følelsen af at træde ind i en varm stue efter en lang tur ude på isen. Følelsen af at blive mødt af familier og venner – at blive omfavnet af noget velkendt og betryggende.

Forslaget viser tre bygninger, som fremstår med et let arkitektonisk udtryk, hvor den grønlandske natur får lov til både visuelt og fysisk at ”flyde” igennem bygningerne. Materialevalget i gulvoverfladerne bidrager til at understrege den ubrudte bevægelse af det omgivende fjeldlandskab, der markerer sig igennem bygningerne.

Det svævende loft – der står som forslagets arkitektoniske hovedtræk – tillader, at resten af bygningernes dele fremstår som en lette, transparente konstruktioner med blot få elementer, der forstyrrer udsynet og harmonien med omgivelserne.

Byggeri på Grønland har mange velkendte udfordringer, blandt andet de skiftende vejrforhold, transporten af byggematerialer og de oftest svært tilgængelige byggepladser. I de tre lufthavne er der indarbejdet en vision om at gå disse udfordringer i møde med robuste og bygbare tiltag, som tilvejebringer en effektiv byggeproces.

×